item-thumbnail

Goście z Białorusi

15 kwietnia 2015

O kulturze i charakterze narodu stanowi jego stosunek do słabszych. Wie o tym dobrze ks. dr Jacek Marciniec, duszpasterz osób chorych i niepełnosprawn...

1 72 73 74 75 76 89