item-thumbnail

Pisz recenzję!

23 września 2014

W ramach festiwalu Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!” trwa konkurs na recenzję książki współczesnej. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkó...

1 1 234 1 235 1 236 1 237 1 238 1 265