item-thumbnail

Bezpieczne ferie

17 lutego 2015

W trakcie ferii zimowych 2015 strażnicy miejscy prowadzili na terenie Częstochowy działania zmierzające do zapewnienia dzieciom i młodzieży spokoju i ...

1 983 984 985 986 987 1 140