Europoseł Jadwiga Wiśniewska zaprosiła do Parlamentu

Na zaproszenie Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej 55-osobowa grupa mieszkańców województwa śląskiego wzięła udział w wyjeździe studyjnym do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Wśród gości Pani Europoseł znaleźli się m.in. przedstawiciele częstochowskiej „Solidarności” na czele z Dorotą Kaczmarek – Przewodniczącą sekcji oświaty NSZZ „Solidarność” w Częstochowie oraz redaktorem naczelnym „Gazety Solidarności” Januszem Mazurem, Ksiądz Zbigniew Zalejski – Proboszcz Parafii św. Stefana Węgierskiego w Skrzydlowie oraz uczniowie częstochowskich szkół.