Rekrutacje po reformie

Od 13 maja rozpoczną się elektroniczne rekrutacje do szkół średnich. W tym roku proces ten jest o tyle złożony, że szkoły te muszą przygotować się do przyjęcia podwójnego rocznika uczniów.

Mowa zarówno o tych, którzy ukończą ostatnią klasę gimnazjum, jak i pierwszych absolwentach ośmioletnich szkół podstawowych. O jakich liczbach uczniów mowa? O tym opowiada Naczelnik Wydziału Komunikacji, Magdalena Dębska:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/1_MAGDALENA_DEBSKA_21_02_2019.mp3]

Czyli miejsc nie powinno zabraknąć. O trudnościach, na jakie napotkają szkoły ponadgimnazjalne, opowiada też Dariusz Zając, Dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy Im. Władysława Stanisława Reymonta w Częstochowie:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/2_DARIUSZ_ZAJAC_21_02_2019.mp3]

Wszyscy uczniowie przez ponad miesiąc będą mogli logować się do elektronicznego systemu rekrutacji, w celu wybrania szkoły.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/3_MAGDALENA_DEBSKA_21_02_2019.mp3]

Informuje naczelnik Magdalena Dębska. Uczniowie kończący VIII klasę podstawową mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci ostatniej klasy gimnazjum mogą ubiegać się o miejsce w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, 4-letnim technikum lub w 3-letniej branżowej szkole I stopnia.

BNO