100 lat Szkoły Podstawowej w Starym Broniszewie

Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie obchodzi swój jubileusz 100 lat istnienia.
Szkoła jest nowoczesną placówką, dbającą o bezpieczeństwo i rozwój dzieci. U swoich podopiecznych kształci idee patriotyzmu, tolerancji oraz dbałości o środowisko naturalne. Historia szkolnictwa w Starym Broniszewie sięga początków XX wieku. W roku 1916, w domach bogatych gospodarzy – Marcina Suskiego, Tomasza Stobieckiego i Jana Operacza – rozpoczęto w Broniszewie nauczanie dzieci. Otwarcie w 1938 roku linii kolejowej łączącej Częstochowę i Chorzew-Siemkowice przyczyniło się do rozwoju Broniszewa. W tym samym roku odkupiono od Jana Operacza dom, który stał się pierwszym budynkiem szkoły z prawdziwego zdarzenia. W czasie wojny szkoła działała. Wycofujący się żołnierze hitlerowscy spalili szkołę i całe jej wyposażenie. Po wojnie wzniesiono budynek, który nieszczęśliwie ponownie spłonął w roku 1971. 11 listopada 1973 roku otwarto nowoczesny budynek szkoły, a na uroczystość przybyli przedstawiciele władz oraz żołnierze 6 Pułku Piechoty (którego imię odtąd nosi szkoła), rodzice, uczniowie, mieszkańcy wsi. Pracujący w szkole nauczyciele z zaangażowaniem wpajali wiedzę swoim uczniom i wychowankom, o czym świadczą liczne sukcesy. Rok 1999 przynosi zmianę – ośmioklasową szkołę przekształcono w sześcioklasową, a rok 2006 jest kolejnym etapem rozwoju i modernizacji szkoły. 16 października rozpoczęto budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Broniszewie, której uroczyste otwarcie nastąpiło 10 listopada 2007 roku. W 2013 roku przy szkole otwarto drugi oddział przedszkolny, do którego uczęszcza 15 dzieci w wieku 3-4 lata. Obecnym Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Starym Broniszewie jest Krzysztof Wrzalik.
Szkoła Podstawowa w roku szkolnym 2013/2014 uzyskała Certyfikat „Wiarygodna Szkoła Podstawowa”, potwierdzający, że jest placówką będącą w stanie zabezpieczyć właściwy poziom edukacyjny, wychowawczy i bezpieczeństwo swoim uczniom. Szkoła jest organizatorem dwóch konkursów: „Liściem malowane” oraz „Raz, dwa, trzy – śpiewasz Ty”, które cieszą się dużą popularnością w gminie.
Obchody Jubileuszowego Roku Szkolnego 2016/2017, roku 100-lecia Szkoły Podstawowej im. 6 Pułku Piechoty w Starym Broniszewie zostały zaplanowane na cały rok szkolny. W związku z tak ważnym dla całej społeczności wydarzeniem skomponowano melodię i ułożono hymn szkolny „Drogowskaz naszych dni”.
Najważniejszym wydarzeniem będzie uroczystość obchodów Jubileuszowego Roku Szkolnego 2016/2017, która odbędzie się 18 czerwca 2017 roku. Główne cele tego wzniosłego przedsięwzięcia to podkreślenie wagi historycznej i środowiskowej stuletniej tradycji oświaty w Starym Broniszewie, integracja środowiska lokalnego oraz promocja szkoły.
Wydarzenie to swoimi patronatami objęło między innymi Radio „Fiat” oraz czestochowskie24.pl.

źródło: materiały prasowe