25. Inauguracja UTW UJD

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 odbyła się 11 października br. w Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana.

Obecnie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie jest ok. 800 słuchaczy będących w jesieni życia. Osoby te stale odczuwają satysfakcję z podejmowania aktywności społecznej i kulturalnej i szukają sposobu na trzeci etap życia. Mówi Anna Wolska:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/10/1inauguracja_anna_wolska_11_10_18.mp3]

Nadzór nad działalnością UTW sprawuje Dziekan Wydziału Pedagogicznego UJD, dr hab. prof. UJD Eligiusz Małolepszy. Kierownik UTW, Joanna Górna zapowiada tegoroczne plany na Uniwersytecie:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/10/2inauguracja_joanna_gorna_11_10_18.mp3]

W uroczystej inauguracji uczestniczył również ks. prałat Józef Kania:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/10/3inauguracja_ks_jozef_kania_11_10_18.mp3]

Uczestniczenie w wykładach i różnych zajęciach wyzwala w studentach UTW nowe siły do działania oraz inspiruje do podejmowania coraz to nowych wyzwań.

KF