99. rocznica odzyskania niepodległości

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Na przełomie października i listopada 1918 r. wobec rozpadu monarchii austro-węgierskiej i zapowiedzi bliskiej klęski Niemiec Polacy coraz wyraźniej odczuwali, że odbudowa niepodległego państwa polskiego jest bliska. Niepodległość wiązała się z ogromnym wysiłkiem militarnym ale także politycznym i intelektualnym, w co zaangażowanych było też wielu częstochowian. Mówi dr. Juliusz Sętowski z Ośrodka Dziejów Częstochowy:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/11/99-rocznica-niepodleglosci1.mp3]

O sytuacji jaka miała miejsce w mieście w pierwszej połowie listopada 1918 roku oraz o pierwszych miesiącach niepodległości mówi historyk Mariusz Grzyb z Muzeum Częstochowskiego:

 

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/11/99.-rocznica-odzyskania-niepoldeglosci2.mp3]

Szczególną rolę w okresie walki o niepodległość odegrała też Częstochowa jako duchowa stolica Polski. O roli jaką spełniała  wtedy Jasna Góra mówi historyk profesor Sławomir Maślikowski

 

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/11/99-rocznica-odzyskania-niepoldeglosci-3.mp3]

 

W okresie międzywojennym toczono ostre spory o to, które z wydarzeń jesieni 1918 r. uznać należy za symboliczny moment odzyskania przez Polskę niepodległości. Ostatecznie Sejm RP w 1937 r. uznał, że Święto Niepodległości obchodzone będzie 11 listopada.

W latach 1939-1944 oficjalne lub jawne obchodzenie Święta Niepodległości było niemożliwe. W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca. W okresie PRL Święto Niepodległości zostało zakazane. Jakiekolwiek próby kultywowania obchodów dnia 11 listopada groziły surowymi represjami ze strony władz.

Święto Niepodległości 11 listopada przywrócono ustawą Sejmu wybranego w czerwcu 1989 r.

Piotr Nicpoń