AJD zaprasza na konferencję archiwistyczną

Fondos_archivo

„Archiwa – Archiwalia – Archiwiści Częstochowy. Przeszłość, Teraźniejszość, Przyszłość.” To tytuł konferencji naukowej, która odbędzie się 28 maja w budynku Wydziału Filologiczno – Historycznego naszej Uczelni przy al. Armii Krajowej 36a. Organizatorzy to Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki AJD, a także Archiwum Państwowe w Częstochowie.

– Konferencja będzie przede wszystkim poświęcona dziejom poszczególnych archiwów – zaznaczał w rozmowie z nami jeden z organizatorów dr Marek Nita. – Mowa tu oczywiście o takich placówkach jak Archiwum Państwowe w Częstochowie, Archiwum Archidiecezji, Archiwum Sądowe, Archiwum Politechniki, Archiwum Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także Archiwum Rdzeni Geologicznych w Kielnikach pod Częstochową – dodawał dr Nita. W konferencji udział wezmą również przedstawiciele archiwów zakładowych czyli takich, do których na co dzień nie mamy dostępu takiego jak do archiwów państwowych.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa związana bezpośrednio z tematyką wydarzenia, a przygotowana przez pracowników Biblioteki AJD, oraz częstochowskiego Archiwum. Wystawę można będzie oglądać w Galerii Biblioteki Głównej AJD.

W komitecie organizacyjnym Konferencji znaleźli się dr Marek Nita oraz mgr Elżbieta Surma – Jończyk. Radę Naukową Konferencji tworzą dr hab. Marceli Antoniewicz prof. AJD, dr hab. Maciej Janik, ks. dr Jacek Kapuściński, o. dr Jarosław Łuniewski OSPPE, a także mgr Magdalena Wawrzkiewicz – Gajda. W skład Komitetu Honorowego wchodzą Rektor AJD dr hab. inż. Zygmunt Bąk prof. AJD, Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz Starosta Powiatu Częstochowskiego Andrzej Kwapisz. Jednym z patronów Konferencji jest Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Częstochowie.

Array ( [headers] => Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => application/json; charset=UTF-8 [content-encoding] => gzip [date] => Sat, 24 Mar 2018 04:12:00 GMT [expires] => Sat, 24 Mar 2018 04:12:00 GMT [cache-control] => private, max-age=0 [x-content-type-options] => nosniff [x-frame-options] => SAMEORIGIN [x-xss-protection] => 1; mode=block [server] => GSE [alt-svc] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303432; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="42,41,39,35" ) ) [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "usageLimits", "reason": "dailyLimitExceeded", "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966", "extendedHelp": "https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } ], "code": 403, "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } } [response] => Array ( [code] => 403 [message] => Forbidden ) [cookies] => Array ( ) [filename] => [http_response] => WP_HTTP_Requests_Response Object ( [response:protected] => Requests_Response Object ( [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "usageLimits", "reason": "dailyLimitExceeded", "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966", "extendedHelp": "https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } ], "code": 403, "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } } [raw] => HTTP/1.1 403 Forbidden Vary: Origin Vary: X-Origin Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Content-Encoding: gzip Date: Sat, 24 Mar 2018 04:12:00 GMT Expires: Sat, 24 Mar 2018 04:12:00 GMT Cache-Control: private, max-age=0 X-Content-Type-Options: nosniff X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-XSS-Protection: 1; mode=block Server: GSE Alt-Svc: hq=":443"; ma=2592000; quic=51303432; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="42,41,39,35" Connection: close Transfer-Encoding: chunked { "error": { "errors": [ { "domain": "usageLimits", "reason": "dailyLimitExceeded", "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966", "extendedHelp": "https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } ], "code": 403, "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } } [headers] => Requests_Response_Headers Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => Array ( [0] => application/json; charset=UTF-8 ) [content-encoding] => Array ( [0] => gzip ) [date] => Array ( [0] => Sat, 24 Mar 2018 04:12:00 GMT ) [expires] => Array ( [0] => Sat, 24 Mar 2018 04:12:00 GMT ) [cache-control] => Array ( [0] => private, max-age=0 ) [x-content-type-options] => Array ( [0] => nosniff ) [x-frame-options] => Array ( [0] => SAMEORIGIN ) [x-xss-protection] => Array ( [0] => 1; mode=block ) [server] => Array ( [0] => GSE ) [alt-svc] => Array ( [0] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303432; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="42,41,39,35" ) ) ) [status_code] => 403 [protocol_version] => 1.1 [success] => [redirects] => 0 [url] => https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?type=video&part=snippet,id&maxResults=1&q=Kilka%20s%C5%82%C3%B3w%20o%20S%C5%82owie&key=AIzaSyAveVRgoN25LSeVfnE-On6iZhD8WNUd5TA [history] => Array ( ) [cookies] => Requests_Cookie_Jar Object ( [cookies:protected] => Array ( ) ) ) [filename:protected] => [data] => [headers] => [status] => ) )