Aktualizacja rozporządzenia dotyczącego handlu w galeriach

Ministerstwo Zdrowia, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju – w odpowiedzi na głos przedsiębiorców – wprowadziło zmiany w rozporządzeniu dotyczącym handlu w galeriach handlowych. Rozporządzenie jasno wskazuje, które branże mogą prowadzić handel w takich obiektach. Ma to ułatwić przedsiębiorcom interpretację przepisów wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa.
Zmiany obowiązują od soboty, 21 marca.
Link do rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/491
Aktualizacja przepisów zawiera katalog branż dopuszczonych do prowadzenia działalności w obiektach handlowych powyżej 2000 m2. Obecnie rozporządzenie wprowadzające stan epidemii na terytorium RP zawiera katalog branż, które mogą prowadzić działalność w galeriach handlowych:
– spożywcza,
– kosmetyczna, z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania,
– artykułów toaletowych i środków czystości,
– wyrobów medycznych i farmaceutycznych,
– artykułów remontowo-budowlanych,
– prasowa,
– artykułów dla zwierząt,
– paliw.
Dodatkowo w galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne, ale tylko w zakresie dowozu, bez usług „na wynos” w samej galerii.
Na terenie galerii z handlu wyłączone będą natomiast tzw. wyspy handlowe.
W efekcie w galeriach dopuszczona będzie nadal działalność podmiotów oferujących jedynie niezbędne w bieżącym okresie produkty i usługi.
Zmiany w zakresie handlu w galeriach, które doprecyzowują dotychczasowe przepisy, wychodzą naprzeciw postulatom zgłaszanym zarówno przez organizacje zrzeszające galerie handlowe, jak i organizacje przedsiębiorców z różnych branż, m.in. branży kosmetycznej i jubilerskiej.

źródło: www.gov.pl