Aktualna sytuacja epidemiologiczna w województwie śląskim – 15 marca 2020, godz. 19.00

Sytuacja epidemiologiczna w kraju jest na bieżąco monitorowana. Wykaz zarażeń koronawirusem podawany jest na stronie rządowej stronie koronawirus: informacje i zalecenia. W województwie śląskim 63 osoby są hospitalizowane, 732 poddane kwarantannie, a 3479 poddane nadzorowi sanitarnemu.

W sprawie koronawirusa specjaliści mówią do nas językiem fachowym, którego zaletą jest precyzja. Na stronie pacjent.gov.pl, czytamy, co oznaczają konkretne terminy.
Stan zagrożenia epidemicznego — co to znaczy, że w kolejnych rozporządzeniach minister zdrowia może wprowadzić np.:

– czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
– czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,
– czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
– zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
– obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,
– nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi.

Co to znaczy w komunikacie Ministerstwa Zdrowia, że ktoś
… jest hospitalizowany?

Przebywa w szpitalu. Niekoniecznie znaczy to, że jest nosicielem koronawirusa albo jest chory na COVID-19. Niektóre osoby mają objawy chorobowe, ale jest to np. grypa. Dopiero po wykonaniu testu wiadomo, czy mamy do czynienia z zakażeniem koronawirusem. Liczba osób hospitalizowanych to nie to samo, co liczba osób chorych ani liczba osób będących zakażonymi koronawirusem. W przypadku podejrzenia o zakażenie koronawirusem pacjent jest umieszczany w izolatce, by nie zarażał innych chorych.

… jest objęty kwarantanną.

Dotyczy to osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Osoba taka przebywa w swoim mieszkaniu przez dwa tygodnie — liczone od dnia ostatniego kontaktu z zakażonym lub od dnia powrotu z regionu ryzyka. Nie wolno wychodzić, nawet z psem na spacer, do sklepu czy do lekarza. To kwestia odpowiedzialności obywatelskiej, bo osoba poddana kwarantannie może być nosicielem koronawirusa i zakażać, choć sama nie ma objawów. Nikomu nie wolno do niej przychodzić. Jeśli poczuje się gorzej, a zwłaszcza jeśli pojawią się następujące objawy: gorączka, kaszel, problemy z oddychaniem, należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala.

… jest objęty nadzorem epidemiologicznym

Jeśli ktoś np. pracował w budynku, w którym przebywał nosiciel koronawirusa, był w tej samej przestrzeni. Czyli w takiej sytuacji, gdy nie było bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub chorym, ale na wszelki wypadek sprawdza się stan zdrowia tej osoby. Nadzór epidemiologiczny trwa 14 dni. Odbywa się w porozumieniu z pracownikami inspekcji sanitarnej po wywiadzie epidemiologicznym. Należy przejść na pracę zdalną w domu, zawiesić życie towarzyskie, ograniczyć do minimum wyjścia. Dwa razy dziennie mierzyć sobie temperaturę, kontrolować swój stan zdrowia.

… ma negatywne wyniki testu na obecność koronawirusa

Osoba nie ma koronawirusa.

… ma pozytywne wyniki testu na obecność koronawirusa

Wykonany test potwierdził, że ktoś ma koronawirusa.

… przechodzi kontrolę sanitarną

Kontrola sanitarna przeprowadzona jest na granicach kraju, czyli także w portach lotniczych i morskich. Podróżni pytani są, skąd przyjeżdżają, gdzie byli, jak się z nimi skontaktować na terenie Polski. Wypełniają formularz z tymi danymi. Może być im mierzona temperatura. Temperatura powyżej 36,6 nie oznacza, że ktoś jest chory na COVID-19 lub jest nosicielem koronawirusa SARS-CoV-2. Oznacza jednak, że warto to sprawdzić. Niestety temperatura w normie nie potwierdza, że ktoś jest zdrowy. W części przypadków zakażenie koronawirusem może przebiegać bezobjawowo.
Podstawa prawna: Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2019 poz. 1239)

źródło info Śląski Urząd Wojewódzki, Ministerstwo Zdrowia, NFZ