Archiwum Pandemii A.D.2020

Fot. AP w Częstochowie

Archiwum Państwowe w Częstochowie prowadzi akcję Archiwum Pandemii A.D.2020 – Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2). Archiwa Państwowe są instytucjami pamięci, które gromadzą, zabezpieczają i przechowują najliczniejsze świadectwa historii oraz powszechnie je udostępniają w czytelniach akt, oraz on-line, m.in. w serwisie szukajwarchiwach.gov.pl.

Materiały gromadzone w archiwach państwowych przechowywane są wieczyście. Uczestnikiem akcji może zostać każdy – osoby prywatne, stowarzyszenia, fundacje, instytucje, organizacje, wspólnoty społeczne. Każdy, kto zechce podzielić się swoimi doświadczeniami i refleksjami w postaci dokumentacji powstałej zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej. Zapiski, notatki, pamiętniki, dzienniki, ulotki, zdjęcia, memy, blogi, vlogi, nagrania audio i wideo, inne formy medialne i materiały publikowane na stronach internetowych to cenne źródła dokumentujące zjawisko epidemii w naszym kraju, w najbliższym otoczeniu, w życiu codziennym, społecznym, kulturalnym i zawodowym.

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie akcji Archiwum Pandemii jest Ewa Dubaj, tel. 505 435 133, edubaj@czestochowa.ap.gov.pl.

Źródło Archiwum Państwowe w Częstochowie