Bible-ing – świadectwo Słowa

Czy można Słowo Boze rozważać w miejscu publiczym? Jeśli tak, to po co? Okazuje się, że są tacy, dla których czytanie Biblii jest rzeczą tak naturalną, że nie ma znaczenia miejsce i czas. Co więcej medytowanie Słowa Bożego w milczeniu w hałasie przestrzeni publicznej staje się znakiem. Organizatorzy Bible-ing mówią tak: „Rozważamy Słowo Boże w miejscach publicznych. W hałasie miasta medytujemy w milczeniu. Ciszą budzimy pytania w innych. Modlitwą świadczymy o Bogu obecnym w naszym życiu.(…) Bible-ing to piętnastominutowa medytacja Pisma Świętego w zupełnej ciszy. Bez żadnych transparentów, bez zaczepiania ludzi – chcemy trwać w ciszy modlitwy tam, gdzie miasto pulsuje, gdzie otacza nas hałas i pośpiech.” Czytanie Słowa Bożego w sercu Częstochowy, w okolicach placu Biegańskeigo, zorganizowane zostało po raz kolejny 25 czerwca wieczorem. Po spotkaniu przy kościele św. Jakuba, modlitwie przed ewangelizacją, uczestnicy Bible-ingu rozeszli się w kilkuosobowych grupach w różne miejsca placu Biegańskiego, by rozważać Ewangelię. Tym razem punktem wyjścia do rozważań był fragment z Ewangelii wg św. Mateusza (10, 26-33), czytany tego dnia podczas Mszy św. Każdy z uczestników miał ze sobą – oczywiście – Pismo Święte. Własne i najczęściej noszące ślady częstej lektury.

AM