Bóg z nas nie rezygnuje – rekolekcje w Koziegłowach

Czwarta Niedziela Wielkiego Postu w kościele św. Marii Magdaleny w Koziegłowach była ostatnim dniem parafialnych rekolekcji wielkopostnych. Rekolekcje głosił ks. Piotr Zaborski, dyrektor Radia Fiat. Mszy św. o godz. 11.30 przewodniczył ks. Robert Nemś, proboszcz parafii św. Marii Magdaleny. Rozpoczynając Eucharystię ks. Nemś przypomniał: Owocem autentycznie przeżywanej wiary i życia w Duchu Świętym jest radość. Uświadamiamy sobie tę prawdę w dzisiejszą niedzielę, która nazywa się Laetare (z łac. radować się) – niedziela radości. Przeżywanie swej wiary z radością ukazuje światu piękno Ewangelii i czyni skuteczniejszym świadectwo bycia chrześcijaninem. Taka radość możliwa jest także w Wielkim Poście, mimo różnych trudnych doświadczeń życia, albowiem jej źródłem jest sam Pan Bóg. Ks. Piotr Zaborski w homilii zwrócił uwagę na niezmienną gotowość Boga na przyjęcie skruszonego grzesznika: Bóg stwarza i nie przestaje czuć się odpowiedzialny za stworzenie, kocha to  stworzenie – nawet wtedy, gdy człowiek odwraca się od Niego – nie potępia, okazuje miłosierdzie i pozwala stać się swym dzieckiem na nowo. I za każdym razem kiedy upadamy, ale przychodzi moment opamiętania, stajemy w świetle Bożego Słowa, Bożej łaski, w świetle sakramentu przebaczenia i pojednania. Bóg nigdy się nie cofnie. Bóg nigdy nie zostawi nas samych. Rekolekcjonista mówił dalej: Dzisiaj przychodzimy, żeby spojrzeć na Krzyż zupełnie inaczej, żeby spojrzeć na Chrystusa i przyjąć Go w całości – z każdym wypowiedzianym słowem, z każdym uczynionym gestem, z Jego męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Przychodzimy po to, żeby w Chrystusie znaleźć ukojenie dla naszych wątpliwości, bólu. Żeby Chrystus stał się naszą odpowiedzią na wątpliwość, na zło, na grzech w świecie, na grzech w Kościele. Przychodzimy, żeby dziś także powiedzieć Jezusowi o tych, którzy Go nienawidzą, albo może dla zyskania większej popularności posuwają się do bluźnierstwa. (…) Jesteśmy gotowi razem stanąć pod Krzyżem – mówił rekolekcjonista przypominając prawdę o Bożym miłosierdziu i Bożym oczekiwaniu na nawrócenie każdego grzesznika. Ks. Zaborski podkreślał z mocą: Bóg nie jest Bogiem śmierci, ale jest Bogiem życia. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych – czytamy na kartach Biblii. (…) Krzyż Pana Jezusa unosił się ponad ziemią. Pan Jezus w Ewangelii mówił „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie.” Jezus ma jeszcze wiele miejsca w swoich otwartych ramionach i czeka na Ciebie i na mnie żebyśmy byli gotowi przyjść i do tych ramion się przytulić. Żebyśmy potrafili w ramionach Chrystusa znaleźć ukojenie i patrząc na Krzyż wiedzieli, że śmierć nie jest ostatnim słowem Boga. (…)  Nie bójmy się, pozwólmy się Mu znaleźć – zaapelował na koniec rekolekcjonista.

Rekolekcje wielkopostne są zawsze okazją do dania sobie i Bogu czasu na spotkanie, na pogłębienie – lub budowanie od podstaw – relacji z Nim. Pan Jezus zostawił nam słowa „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Te słowa są wciąż aktualne. Tak naprawdę rekolekcje są po to, aby po raz kolejny skorzystać z tej sposobności by nawrócić się i nieustannie nawracać się. Tak naprawdę rekolekcje to odnowienie swojej więzi z Bogiem, ale w dużej mierze to zależy od naszego nastawienia, od tego z jakim sercem przychodzimy. (…) Bóg nas zaprasza do tego, abyśmy poczynili refleksje nad dotychczasowym swoim życiem i podsyła nam proroków, rekolekcjonistów, którzy w Jego imieniu głoszą Słowo Boże i zachęcają do przemiany ludzkiego serca, ale z drugiej strony powinna być odpowiedź i to w dużej mierze zależy od nas czy tego chcemy czy znajdziemy czas, sposobność na to aby skorzystać ze świętego czasu rekolekcji – mówi ks. Robert Nemś.

 

W dzisiejszych czasach tłumaczenie się brakiem sposobności na skorzystanie z rekolekcji nie jest chyba w ogóle wiarygodne. Rekolekcje w kościołach odbywają się w różnych dniach, o różnych porach, często są transmitowane przez media, a z pomocą najbardziej zajętym lub niezorganizowanym przychodzi internet. I tam znajdziemy nauki rekolekcyjne, by czas Wielkiego Postu był dla każdego czasem nowego przymierza z Bogiem.

Aleksandra Mieczyńska

This slideshow requires JavaScript.

Array ( [headers] => Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => application/json; charset=UTF-8 [content-encoding] => gzip [date] => Sat, 24 Mar 2018 03:48:04 GMT [expires] => Sat, 24 Mar 2018 03:48:04 GMT [cache-control] => private, max-age=0 [x-content-type-options] => nosniff [x-frame-options] => SAMEORIGIN [x-xss-protection] => 1; mode=block [server] => GSE [alt-svc] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303432; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="42,41,39,35" ) ) [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "youtube.quota", "reason": "quotaExceeded", "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } ], "code": 403, "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } } [response] => Array ( [code] => 403 [message] => Forbidden ) [cookies] => Array ( ) [filename] => [http_response] => WP_HTTP_Requests_Response Object ( [response:protected] => Requests_Response Object ( [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "youtube.quota", "reason": "quotaExceeded", "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } ], "code": 403, "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } } [raw] => HTTP/1.1 403 Forbidden Vary: Origin Vary: X-Origin Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Content-Encoding: gzip Date: Sat, 24 Mar 2018 03:48:04 GMT Expires: Sat, 24 Mar 2018 03:48:04 GMT Cache-Control: private, max-age=0 X-Content-Type-Options: nosniff X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-XSS-Protection: 1; mode=block Server: GSE Alt-Svc: hq=":443"; ma=2592000; quic=51303432; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="42,41,39,35" Connection: close Transfer-Encoding: chunked { "error": { "errors": [ { "domain": "youtube.quota", "reason": "quotaExceeded", "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } ], "code": 403, "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } } [headers] => Requests_Response_Headers Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => Array ( [0] => application/json; charset=UTF-8 ) [content-encoding] => Array ( [0] => gzip ) [date] => Array ( [0] => Sat, 24 Mar 2018 03:48:04 GMT ) [expires] => Array ( [0] => Sat, 24 Mar 2018 03:48:04 GMT ) [cache-control] => Array ( [0] => private, max-age=0 ) [x-content-type-options] => Array ( [0] => nosniff ) [x-frame-options] => Array ( [0] => SAMEORIGIN ) [x-xss-protection] => Array ( [0] => 1; mode=block ) [server] => Array ( [0] => GSE ) [alt-svc] => Array ( [0] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303432; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="42,41,39,35" ) ) ) [status_code] => 403 [protocol_version] => 1.1 [success] => [redirects] => 0 [url] => https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?type=video&part=snippet,id&maxResults=1&q=Kilka%20s%C5%82%C3%B3w%20o%20S%C5%82owie&key=AIzaSyAveVRgoN25LSeVfnE-On6iZhD8WNUd5TA [history] => Array ( ) [cookies] => Requests_Cookie_Jar Object ( [cookies:protected] => Array ( ) ) ) [filename:protected] => [data] => [headers] => [status] => ) )