Caritas w projekcie ŚLĄSKIE POMAGA

Fot. Radio Fiat

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej uczestniczy w projekcie „Śląskie pomaga”, w ramach którego zakupi sprzęt do walki z koronawirusem. Wsparcie materialne otrzymają pracownicy oraz podopieczni Domu Pomocy Społecznej „Domus Misericordiae”.

Niesienie pomocy osobom najbardziej potrzebującym to cel istnienia dobroczynnej organizacji Caritas. Misja miłosierdzia i docieranie z Ewangelią do ubogich, bezdomnych i wykluczonych ze społeczeństwa prowadzona jest na terenie archidiecezji częstochowskiej od ponad 25 lat. Obecnie Caritas pomaga również w walce z epidemią COVID-19. Tym razem w ramach projektu „Śląskie pomaga”, o czym mówi ks. Paweł Dzierzkowski, wicedyrektor częstochowskiej Caritas.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/07/1_caritas_Dzierzkowski_09_07_2020.mp3]

Wsparcie otrzymają pracownicy oraz podopieczni DPS przy ul. Kontkiewicza 2 w Częstochowie.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/07/2_caritas_Dzierzkowski_09_07_2020.mp3]

Projekt „Śląskie pomaga” organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. O wsparcie materialne mogą ubiegać się wszystkie podmioty prowadzące placówki opieki całodobowej: samorządy, organizacje pozarządowe, podmioty medyczne oraz przedsiębiorcy prowadzący w tym zakresie działalność gospodarczą.

ABK