CKE podała wyniki tegorocznych matur

fot. gov.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna na zorganizowanej wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej przedstawiła wyniki tegorocznych matur. 74% absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zdało w tym roku maturę. Dla 17,2% abiturientów jest jeszcze szansa na przystąpienie do matury poprawkowej we wrześniu, bo nie zdało tylko jednego przedmiotu. 8,8% maturzystów nie zdało egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu, a więc nie mają prawa do poprawy.

Unieważniono 345 egzaminów, najczęściej z powodu wniesienia telefonu komórkowego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik poinformował, że w tym roku matury zostały przeprowadzone w reżimie sanitarnym, jednak nie wpłynęło to znacząco na ich wyniki. Dyrektor CKE podkreślił, że uczniowie, którzy nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu mogą przystąpić do poprawki we wrześniu.

Ok. 60% absolwentów przystąpiło tylko do jednego egzaminu dodatkowego. Co trzeci maturzysta zdawał dwa egzaminy, a co czwarty – 4. 5% uczniów zdecydowało się przystąpić do 4 lub więcej egzaminów. Wśród najczęściej wybieranych przedmiotów przez maturzystów na rozszerzeniu były: j. angielski, j. polski, geografia, matematyka i biologia.

Dodatkowo na konferencji minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski poinformował, że w przyszłym roku szkolnym o miesiąc zostanie przesunięty egzamin ósmoklasisty. Zazwyczaj odbywał się pod koniec kwietnia, a w przyszłym roku będzie przeprowadzony pod koniec maja. Termin egzaminu nie będzie wpływał na datę przeprowadzenia matury, która zazwyczaj odbywa się w maju.

Wyniki matur w województwie śląskim ogłosił też OKE w Jaworznie. Prezentują się one bardzo podobnie jak te ogólnopolskie. Egzaminy zaliczyło 73,7% zdających, a możliwości poprawki nie ma 8,5% przystępujących do egzaminu. Ciekawie prezentuje się statystyka prezentująca rozkład zdawalności pomiędzy LO, a Technikami. W tym roku lepiej zaprezentowali się reprezentanci Liceów, których aż 80% może już rozglądać się za wymarzonym kierunkiem studiów. Natomiast absolwenci szkół technicznych zanotowali wynik na poziomie 64%.