Co z 500+ w Częstochowie?

500+Program świadczeń socjalnych „Rodzina 500+” od początku swego powstania wzbudza skrajne emocje. Jedni popierają, drudzy krytykują. Trzeba jednak przyznać, że jest on dużą pomocą dla rodzin potrzebujących wsparcia. Program ruszył 1 kwietnia br. Sprawdziliśmy, jak na ponad dwa miesiące od zainicjowania projektu wygląda jego stan w Częstochowie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej szacował, że powinno wpłynąć około 15 tys. wniosków o wypłatę świadczenia. Na dzień dzisiejszy złożonych zostało ponad 12 tys., do około połowy z nich zostały wydane decyzje. Na bieżąco są też dokonywane wypłaty świadczeń. Łączna kwota wypłat sięga 9 mln. złotych. Kolejne kwoty płyną sukcesywnie do wnioskodawców. Pojawiają się informacje o problemach z wnioskami ale jak uspokaja Olga Dargiel z MOPS-u, wszystkie są rozpatrywane w terminie i na bieżąco. Zwraca ona też uwagę na kwestię terminów składania dokumentów: składając je do końca czerwca, po wydaniu pozytywnej decyzji, wnioskodawca otrzyma wypłatę świadczenia z wyrównaniem od kwietnia. Wniosek złożony po 1 lipca nie jest objęty wyrównaniem. Niestety, nadal pojawiają się wnioski błędnie wypełnione, wnioskodawca jest wtedy wzywany do MOPS-u celem skorygowania błędów. Wszystkich niezbędnych informacji dotyczących programu „Rodzina 500+” można uzyskać w placówkach MOPS-u.

ZD

Array ( [headers] => Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => application/json; charset=UTF-8 [content-encoding] => gzip [date] => Sat, 17 Mar 2018 06:01:30 GMT [expires] => Sat, 17 Mar 2018 06:01:30 GMT [cache-control] => private, max-age=0 [x-content-type-options] => nosniff [x-frame-options] => SAMEORIGIN [x-xss-protection] => 1; mode=block [server] => GSE [alt-svc] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="41,39,35" ) ) [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "youtube.quota", "reason": "quotaExceeded", "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } ], "code": 403, "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } } [response] => Array ( [code] => 403 [message] => Forbidden ) [cookies] => Array ( ) [filename] => [http_response] => WP_HTTP_Requests_Response Object ( [response:protected] => Requests_Response Object ( [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "youtube.quota", "reason": "quotaExceeded", "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } ], "code": 403, "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } } [raw] => HTTP/1.1 403 Forbidden Vary: Origin Vary: X-Origin Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Content-Encoding: gzip Date: Sat, 17 Mar 2018 06:01:30 GMT Expires: Sat, 17 Mar 2018 06:01:30 GMT Cache-Control: private, max-age=0 X-Content-Type-Options: nosniff X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-XSS-Protection: 1; mode=block Server: GSE Alt-Svc: hq=":443"; ma=2592000; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="41,39,35" Connection: close Transfer-Encoding: chunked { "error": { "errors": [ { "domain": "youtube.quota", "reason": "quotaExceeded", "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } ], "code": 403, "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } } [headers] => Requests_Response_Headers Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => Array ( [0] => application/json; charset=UTF-8 ) [content-encoding] => Array ( [0] => gzip ) [date] => Array ( [0] => Sat, 17 Mar 2018 06:01:30 GMT ) [expires] => Array ( [0] => Sat, 17 Mar 2018 06:01:30 GMT ) [cache-control] => Array ( [0] => private, max-age=0 ) [x-content-type-options] => Array ( [0] => nosniff ) [x-frame-options] => Array ( [0] => SAMEORIGIN ) [x-xss-protection] => Array ( [0] => 1; mode=block ) [server] => Array ( [0] => GSE ) [alt-svc] => Array ( [0] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="41,39,35" ) ) ) [status_code] => 403 [protocol_version] => 1.1 [success] => [redirects] => 0 [url] => https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?type=video&part=snippet,id&maxResults=1&q=Kilka%20s%C5%82%C3%B3w%20o%20S%C5%82owie&key=AIzaSyAveVRgoN25LSeVfnE-On6iZhD8WNUd5TA [history] => Array ( ) [cookies] => Requests_Cookie_Jar Object ( [cookies:protected] => Array ( ) ) ) [filename:protected] => [data] => [headers] => [status] => ) )