Częstochowa ma nowy konsulat

We wtorek, 24 października w budynku ratusza przy placu Biegańskiego nastąpiło uroczyste otwarcie Konsulatu Honorowego Republiki Bułgarii w województwie śląskim. Honorowym konsulem został Janusz Zatoń – inżynier i przedsiębiorca związany z Politechniką Częstochowską. Tak mówił o Bułgarii oraz o swoich celach i zamierzeniach w nowej roli:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/10/konsulat-zaton.mp3]

W trakcie wystąpień często poruszanym wątkiem były aspekty współpracy gospodarczej, biznesowej oraz społecznej i kulturowej między obydwoma krajami. Na znaczne możliwości rozwojowe w sferze współpracy regionalnej, które pojawiły się wraz z otwarciem nowego konsulatu honorowego, zwrócił też uwagę wojewoda śląski – Mariusz Trepka:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/10/konsulat-trepka.mp3]

 

Zadowolenia z otwarcia nowego konsulatu nie krył też Marek Jeziorski – ambasador tytularny z resortu spraw zagranicznych:

 

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/10/konsulat-jeziorski.mp3]

 

W trakcie wystąpień nie zabrakło też odniesień do wielu sfer, które łączą oba kraje, między innymi do wspólnych historycznych dziejów, a także roli jaką Polska i Bułgaria odgrywała i odgrywa w sferze religijnej i kulturowej.

Otwarty w Częstochowie honorowy konsulat Bułgarii jest kolejnym obok istniejącego już od roku 2009 honorowego konsulatu Republiki Czeskiej. W polskiej dyplomacji większość konsulatów to właśnie konsulaty honorowe, których obecnie istnieje około 150. Konsul honorowy, co do zasady, może wykonywać wszystkie te same zadania i funkcje, co konsul zawodowy, choć niekiedy faktycznie powierza się im węższy zakres obowiązków.

Piotr Nicpoń