Częstochowskie akademiki potencjalnymi miejscami kwarantanny

W związku z możliwością rozprzestrzenienia się epidemii koronawirusa, wojewoda śląski zwrócił się do 10 uczelni z prośbą o wyznaczenie akademików, które mogłyby zostać przeznaczone na miejsca kwarantanny. Taka prośba trafiła również do dwóch największych częstochowskich uczelni, Politechniki Częstochowskiej i Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego. Jak poinformowała Izabela Walarowska, rzecznik politechniki, uczelnia zastosowała się do prośby wojewody:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/1akademiki_Walarowska_24_03_2020.mp3]

Odmiennie sytuacja przedstawia się w przypadku UJD,który dysponuje tylko jednym akademikiem. Rzecznik UJD Marek Makowski poinformował, że żadne wiążące decyzje nie zapadły:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/2akademiki_Makowski_24_03_2020.mp3]

Czy akademiki zostaną wykorzystane jako miejsca, gdzie kwarantannę przechodzić będą osoby z Częstochowy i regionu, nikt nie jest w stanie przewidzieć. Jadnak biorąc pod uwagę dalszy rozwój epidemii, do takiej sytuacji może dojść w ciągu najbliższych tygodni.

Przypomnijmy, że z zapytaniem o możliwość przyjęcia osób na kwarantannę, wojewoda śląski zwrócił się również do Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, poinformował dyrektor instytucji ks. Marek Bator:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/3akademiki_Bator_24_03_2020.mp3]

Częstochowska Caritas gotowa jest udostępnić na miejsce kwarantanny Centrum Duchowości Archidiecezji Częstochowskiej Święta Puszcza w Olsztynie k/Częstochowy.

ZD