Częstochowskie pogotowie w nowym systemie

Częstochowska dyspozytornia Pogotowia Ratunkowego została od niedawna włączona do Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. Jest to system teleinformatyczny, który umożliwia: przyjęcie zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach z numerów alarmowych, dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego, rejestrowanie zdarzeń medycznych a także lokalizację poszczególnych zdarzeń, miejsc pobytu Zespołów Ratownictwa Medycznego i ich statusów na mapie, która stanowi zintegrowany z systemem moduł:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/10/pogotowie.mp3]

W przyszłości System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego ma umożliwiać miedzy innymi obsługę sytuacji wyjątkowych, a w przypadku wystąpienia awarii – zastępowalność poszczególnych dyspozytorni medycznych, integrację z systemem łączności telefoniczno-radiowej z wykorzystaniem dowolnej technologii oraz wykonanie teletransmisji bieżących parametrów fizjologicznych pacjenta (np. EKG) z Zespołu Ratownictwa Medycznego do szpitala docelowego dla danego chorego.

ZD