Dofinansowanie na zakup sprzętu dla uczniów – duże zainteresowanie samorządów!

Niemal 90 proc. gmin i powiatów złożyło już wnioski o dofinansowanie zakupu laptopów dla uczniów i nauczycieli w ramach programu „Zdalna szkoła”. Na zakup sprzętu do nauki w domu do rozdysponowania jest 186 mln zł. Zachęcamy samorządy, które jeszcze nie złożyły wniosku, aby zrobiły to możliwie najszybciej.
Przypomnijmy, że w związku z epidemią koronawirusa i zawieszeniem zajęć w szkołach i placówkach, od 1 kwietnia br. samorządy mogą starać się o pieniądze na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki. Od początku program dofinansowania cieszy się dużym zainteresowaniem.
Dodatkowe pieniądze dla samorządów to efekt współpracy ministrów edukacji i cyfryzacji oraz starań resortu cyfryzacji, dzięki którym Komisja Europejska zgodziła się, aby zaoszczędzone środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przekazać na zakup sprzętu dla szkół.
Do tej pory wnioski złożyły 2462 gminy i powiaty spośród 2790 wszystkich w Polsce, czyli niemal 90 proc. samorządów. Najwięcej z nich pochodzi z Mazowsza, Małopolski i Lubelszczyzny. Niemal 97 proc. wniosków została już pozytywnie rozpatrzona. Złożone do tej pory wnioski opiewają na ponad 150 milionów złotych. Oznacza to możliwość zakupienia blisko 43 tys. laptopów lub 100 tys. tabletów.

Ile procentowo wniosków wpłynęło z poszczególnych województw?

mazowieckiego – 324 wnioski na 351 gmin i powiatów (92,30 proc.),
lubelskiego – 215 wniosków na 233 gminy i powiaty (92,27 proc.),
małopolskiego – 185 wniosków na 201 gmin i powiatów (92,03 proc.),
zachodniopomorskiego – 119 wniosków na 131 gmin i powiatów (90,83 proc.),
dolnośląskiego – 176 wniosków na 195 gmin i powiatów (90,25 proc.),
wielkopolskiego – 229 wniosków na 257 gmin i powiatów (89,10 proc.),
łódzkiego – 175 wniosków na 198 gmin i powiatów (88,38 proc.),
pomorskiego – 122 wnioski na 139 gmin i powiatów (87,76 proc.),
kujawsko-pomorskiego – 142 wnioski na 163 gminy i powiaty (87,11 proc.),
opolskiego – 71 wniosków na 82 gminy i powiaty (86,58 proc.),
warmińsko-mazurskiego – 116 wniosków na 135 gmin i powiatów (85,92 proc.),
lubuskiego – 80 wniosków na 94 gminy i powiaty (85,10 proc.),
śląskiego – 156 wniosków na 184 gminy i powiaty (84,78 proc.),
świętokrzyskiego – 95 wniosków na 115 gmin i powiatów (82,60 proc.).
podlaskiego – 108 wniosków na 131 gmin i powiatów (82,44 proc.),
podkarpackiego – 149 wniosków na 181 gmin i powiatów (82,3 proc.),

Kwota wsparcia jakie otrzyma samorząd została powiązana z liczbą uczniów w określonej gminie lub powiecie. Będą to kwoty w przedziale od 35 tys. zł do 100 tys. zł. Złożenie wniosku jest gwarancją wypłaty środków, a wkład własny nie jest wymagany.
Wnioski przyjmuje Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). Aby uzyskać finansowanie, należy skorzystać z generatora wniosków dostępnego na stronie https://cppc.gov.pl/. We wniosku należy podać: dane adresowe gminy/powiatu; informację o tym, ile szacunkowo szkół, nauczycieli lub uczniów obejmie wsparcie (można wskazać przedział); informację o cenie jednostkowej za jeden produkt, liczbie sztuk, a także przeznaczeniu i parametrach sprzętu. Po wygenerowaniu wniosku można przejść do aplikacji do przesyłania wniosków i załączyć swój wniosek. Nie ma określonych wymagań dotyczących konkretnego sprzętu. Sugerowana cena jednego komputera lub laptopa nie powinna przekroczyć 3,5 tys. zł, a tabletu 1,5 tys. zł. Na złożenie raportu rozliczającego poniesione wydatki jednostki samorządu terytorialnego będą miały 6 miesięcy.

Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji procedura jest najprostsza z możliwych. W skrócie wygląda następująco: gmina lub powiat wysyła wniosek mailem, pracownicy CPPC go rozpatrują, przekazują informację o decyzji i proszą o dane potrzebne do zawarcia umowy, podpisanie umowy, przelew.

Resort cyfryzacji podaje, że większość samorządów, które złożyły wnioski nie czekała z zakupami, kupiony sprzęt jest już u uczniów i nauczycieli.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie: www.cppc.gov.pl/zdalna-szkola

źródło: www.gov.pl