Doświadczenie sacrum, dotknięcie muzyki

XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej jest już wspomnieniem. Dla tych, którzy skorzystali z jego piękna – wspomnieniem pełnym dobrych emocji i rozmaitych wzruszeń. Dla organizatorów, czyli Stowarzyszenia Przyjaciół Gaude Mater, to był przede wszystkim czas ogromnej aktywności, ale na szczęście znalazła się też przestrzeń do zanurzenia się w muzyce.
Tegoroczną edycję MFMS Gaude Mater wspominają: Anna Pawłowska, Barbara Głąb, Grażyna Domaszewicz i Mariusz Domaszewicz:
[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/05/gaude-mater-podsumowanie.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska