Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych 2016/2017

W poniedziałek 5 czerwca w Szkole Podstawowej nr 52 w Częstochowie odbyła się uroczysta Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych 2016/2017. Uczestniczyli w niej uczniowie szkół podstawowych z regionu podległego Delegaturze Śląskiego Kuratorium Oświaty w Częstochowie. W trakcie gali zaświadczenia o zostaniu laureatem konkursu przedmiotowego z języka polskiego lub matematyki odebrała 19 uczniów. Jeden z nich, Kacper Tabaka z 5 klasy Szkoły Podstawowej nr 50 w Częstochowie, jako jedyny odebrał zaświadczenie z obu przedmiotów:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/06/Kacper.mp3]

Wysiłek uczniów, którzy jak Kacper poświęcali swój wolny czas na dodatkową naukę i przygotowania do konkursów, zapewne nie przyniosłyby oczekiwanych efektów, gdyby nie wsparcie i pomoc nauczycieli. Często przygotowują oni uczniów poza swoimi godzinami pracy. Jednym z opiekunów, którzy również zostali uhonorowani w trakcie gali była Joanna Gancarek, nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 50:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/06/nauczyciel.mp3]

Oprócz prestiżu i nagród, jakie laureaci konkursów otrzymują za swoje osiągnięcia, uzyskują oni dodatkowe korzyści: zgodnie z przepisami ministerialnymi, z przedmiotu, z którego zostali laureatami otrzymują obligatoryjnie najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Dodatkowo zostają zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty, uzyskując z niego najwyższą ocenę.

ZD