Jak zagłosować poza Polską?

Jak zagłosować poza Polską?

Fot. Państwowa Komisja Wyborcza

Wybory prezydenckie już za cztery dni. 28 czerwca głosować będzie można zarówno w kraju, jak i za granicą. Możliwe są dwie formy – tradycyjna i korespondencyjna.

Prawo do wzięcia udziału w wyborach prezydenckich ma osoba, która ukończyła 18 rok życia, nie została ubezwłasnowolniona czy też pozbawiona praw publicznych i wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. Żeby zagłosować za granicą, należy być wpisanym do spisu wyborców, sporządzonym przez konsula dla danego obwodu. Więcej na temat głosowania poza granicami Polski mówi Tomasz Doruchowski, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/06/1_jak_Doruchowski_24_06_2020.mp3]

Tomasz Doruchowski dodaje również, że w przypadku zgłoszenia się do spisu wyborców i późniejszej zmiany miejsca pobytu, należy pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania najpóźniej do 26 czerwca.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/06/2_jak_Doruchowski_24_06_2020.mp3]

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie pkw.gov.pl.

ABK