Jubileusz 20-lecia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Uroczystą Mszą św. w Bazylice Archikatedralnej p.w. Świętej Rodziny rozpoczęły się obchody jubileuszu 20-lecia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie. Przewodniczył jej ks. prałat Stanisław Gębka, a w świątyni zgromadziła się społeczność szkolna wraz z dyrekcją i nauczycielami, zaproszeni goście oraz liczne poczty sztandarowe z zaprzyjaźnionych szkół. W trakcie Mszy św. poświęcony został, ufundowany przez rodziców, sztandar Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Wagę uroczystości dla społeczności szkolnej podkreślał dyrektor placówki, Dariusz Humaj:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/11/jubileusz.mp3]

Obecnie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie jest wiodącą i nowoczesną placówką praktycznego kształcenia zawodowego w regionie częstochowskim. Posiada bogatą bazę dydaktyczną odpowiadającą potrzebom współczesnej techniki, współpracującą z otoczeniem i zaspakajającą potrzeby rynku pracy oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

ZD