Jubileusz 50-lecia parafii św. Wojciecha

Czas Adwentu to czas szczególnie ważny dla chrześcijan. W różnych parafiach w Częstochowie odbywają się wtedy rekolekcje, podczas których wierzący doznają odnowy duchowej i pogłębiają swoją wiarę.

Nie inaczej jest w parafii św. Wojciecha. Tutaj celebracja adwentu połączona została z obchodami jubileuszu 50-lecia istnienia kościoła. W uroczystości, która odbyła się 19 grudnia, brali udział przedstawiciele duchowieństwa, życia konsekrowanego, wspólnot parafialnych oraz liczni parafianie. Mszę św. koncelebrował m.in. abp senior Stanisław Nowak, a przewodniczył jej metropolita częstochowski, abp Wacław Depo:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/12/1_waclaw_depo_19_12_2019.mp3]

Podczas uroczystości dokonane zostało poświęcenie Wota Koron dla Dzieciątka Jezus i Matki Boskiej oraz koronacja wizerunku Matki Boskiej z Dzieciątkiem. W wygłoszonej homilii metropolita wyjaśniał historyczny kontekst uroczystości:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/12/2_homilia_19_12_2019.mp3]

Proboszcz parafii, ks. Stanisław Iłczyk, podkreślił, jak znaczącym wydarzeniem w historii kościoła jest koronacja i jak ważne jest, że zbiega się to w czasie z zakończeniem rekolekcji:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/12/3_stanislaw_ilczyk_19_12_2019.mp3]

Parafia rozpoczęła swą działalność na plebanii kościoła św. Jakuba. Szlak jaki został przebyty przez wspólnotę, poprzez parafię św. Jakuba i św. Jadwigi, zakończył się w roku 1969. Kościół św. Wojciecha w Częstochowie został uroczyście erygowany 20 stycznia 1969 r. przez biskupa Stefana Barełę. Pierwszym administratorem i proboszczem został ks. Józef Słomian, który w kolejnych latach doprowadził do wybudowania nowego kościoła.

MSI