Kierownictwo miejskich spółek działało na szkodę miasta?

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie wraz z wrocławską delegaturą Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadziła śledztwo dotyczące oszustwa na szkodę miasta. Chodzi o podpisanie fikcyjnej umowy na rzekome świadczenie usług między Miejskim Zarządem Dróg i Transportu, a oczyszczalnią ścieków Warta.

W sprawę zamieszane są osoby pełniące funkcje kierownicze obu przedsiębiorstw w latach 2013-2014 – informuje prokurator Piotr Wróblewski:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/1_UMOWA_14_01_2020.mp3]

Wspomniana inwestycja związana była z przebudową węzła drogowego DK1 oraz DK46, pomiędzy al. Jana Pawła II a al. Wojska Polskiego:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/2_UMOWA_14_01_2020.mp3]

Prokurator przedstawił zarzuty dotyczące m.in. niedopełnienia obowiązków służbowych oraz dokonania szkód majątkowych przeciw Częstochowie. Dodatkowo prokuratura przedstawiła zarzuty dotyczące przekazania łapówki w wysokości ok. 250 tys. zł. jednemu z inspektorów nadzoru inwestorskiego w zamian za dopuszczenie zawyżonego wynagrodzenia dla wykonawcy. W konsekwencji zawarcia fikcyjnej umowy Częstochowa poniosła szkodę w kwocie nieco ponad 200 tys. zł.

BNO