„Kobieta w historii” – sympozjum w przeddzień Święta Kobiet

6_sympozjum_kobieta_w_historii_

„Kobieta w historii” – sympozjum pod takim hasłem odbyło się 5 marca w siedzibie Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Udział w nim wzięli m.in. przedstawiciele świata polityki, nauki i Kościoła. Wśród prelegentów znalazła się minister Beata Kempa – szef Kancelarii Premiera RP, poseł Lidia Burzyńska, radna Miasta Częstochowy Anna Majer, ks. inf. Ireneusz Skubiś – Honorowy Redaktor Naczelny „Niedzieli”, dr Andrzej Sznajder – dyrektor Oddziału IPN w Katowicach oraz ks. Sławomir Bednarski – prezes Fundacji „Servire homini”.

– Zgromadziliśmy się na sympozjum, które wyrasta z pięknej książki pani filozof Alice von Hildebrand „Przywilej bycia kobietą” (…). Chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że każdy upadek cywilizacji dokonywał się od upadku wizerunku tej autentycznej kobiecości (…). Istota tego przesłania jest taka, że kobieta bez względu na wiek musi odkryć swoje piękno i musi jej w tym pomóc mężczyzna – zaznaczał Artur Dąbrowski z Akcji Katolickiej, która zorganizowała sympozjum.
Podczas wystąpień każdy z prelegentów poruszał inny aspekt bycia kobietą. I tak radna Majer mówiła o kobietach w samorządzie. – Cudownie, że to dzisiejsze spotkanie się odbyło. To wspaniale, że mówimy o randze aktywności kobiety, jak ważne jest to, żeby kobieta mogła się realizować w życiu osobistym i w życiu zawodowym. Bardzo się cieszę, że mówimy o tym głośno – mówiła Anna Majer.
Dyrektor Oddziału IPN w Katowicach mówił natomiast o kobietach wyklętych i kobietach Solidarności. – Wszystkie postaci kobiece, o których dzisiaj mówiłem, mają kilka ciekawych cech wspólnych. Pierwszą jest dom rodzinny budowany na tradycji religijnej, zbudowany na tradycji narodowej. Druga cecha wspólna to pewnego rodzaju nieugiętość, niezłomność. Żadne z okoliczności, które spotykały te osoby, nie złamały w nich przekonania, że należy walczyć o wolną Polskę – ani więzienie, ani obóz koncentracyjny, ani wieloletnie szykany – żadne z tych wydarzeń nie złamało w nich ducha walki i przekonania, że trzeba pracować dla Polski – zaznaczał dr Sznajder.
Minister Beata Kempa podczas swojego wystąpienia mówiła o kobietach w polityce. O roli kobiety w edukacji opowiedziała poseł Lidia Burzyńska. Ks. inf. Ireneusz Skubiś przedstawił kobiety ważne w dziejach historii Kościoła, a ks. Sławomir Bednarski poruszył temat świętości kobiet.
Tegoroczne sympozjum poświęcone kobiecie było już trzecim o tej tematyce organizowanym przez Akcję Katolicką.

KK

Array ( [headers] => Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => application/json; charset=UTF-8 [content-encoding] => gzip [date] => Sat, 24 Mar 2018 06:27:00 GMT [expires] => Sat, 24 Mar 2018 06:27:00 GMT [cache-control] => private, max-age=0 [x-content-type-options] => nosniff [x-frame-options] => SAMEORIGIN [x-xss-protection] => 1; mode=block [server] => GSE [alt-svc] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303432; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="42,41,39,35" ) ) [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "usageLimits", "reason": "dailyLimitExceeded", "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966", "extendedHelp": "https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } ], "code": 403, "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } } [response] => Array ( [code] => 403 [message] => Forbidden ) [cookies] => Array ( ) [filename] => [http_response] => WP_HTTP_Requests_Response Object ( [response:protected] => Requests_Response Object ( [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "usageLimits", "reason": "dailyLimitExceeded", "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966", "extendedHelp": "https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } ], "code": 403, "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } } [raw] => HTTP/1.1 403 Forbidden Vary: Origin Vary: X-Origin Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Content-Encoding: gzip Date: Sat, 24 Mar 2018 06:27:00 GMT Expires: Sat, 24 Mar 2018 06:27:00 GMT Cache-Control: private, max-age=0 X-Content-Type-Options: nosniff X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-XSS-Protection: 1; mode=block Server: GSE Alt-Svc: hq=":443"; ma=2592000; quic=51303432; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="42,41,39,35" Connection: close Transfer-Encoding: chunked { "error": { "errors": [ { "domain": "usageLimits", "reason": "dailyLimitExceeded", "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966", "extendedHelp": "https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } ], "code": 403, "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } } [headers] => Requests_Response_Headers Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => Array ( [0] => application/json; charset=UTF-8 ) [content-encoding] => Array ( [0] => gzip ) [date] => Array ( [0] => Sat, 24 Mar 2018 06:27:00 GMT ) [expires] => Array ( [0] => Sat, 24 Mar 2018 06:27:00 GMT ) [cache-control] => Array ( [0] => private, max-age=0 ) [x-content-type-options] => Array ( [0] => nosniff ) [x-frame-options] => Array ( [0] => SAMEORIGIN ) [x-xss-protection] => Array ( [0] => 1; mode=block ) [server] => Array ( [0] => GSE ) [alt-svc] => Array ( [0] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303432; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="42,41,39,35" ) ) ) [status_code] => 403 [protocol_version] => 1.1 [success] => [redirects] => 0 [url] => https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?type=video&part=snippet,id&maxResults=1&q=Kilka%20s%C5%82%C3%B3w%20o%20S%C5%82owie&key=AIzaSyAveVRgoN25LSeVfnE-On6iZhD8WNUd5TA [history] => Array ( ) [cookies] => Requests_Cookie_Jar Object ( [cookies:protected] => Array ( ) ) ) [filename:protected] => [data] => [headers] => [status] => ) )