Kolejny przykład pomocy w walce z COVID-19 w regionie

Kolejny przykład pomocy w walce z COVID-19 w regionie

Fot. CEMEX

Od początku pandemii koronawirusa w Polsce CEMEX Polska przekazał ponad 10 tys. maseczek chirurgicznych, ponad 13 tys. sztuk rękawiczek, 84 przyłbice oraz 300 fartuchów dziewiętnastu organizacjom pozarządowym, placówkom medycznym i szkolnym w społecznościach lokalnych, z którymi sąsiadują zakłady CEMEX. Dzięki zaangażowaniu pracowników Cementowni CEMEX w Rudnikach część z nich trafiła do 4 organizacji z Częstochowy i okolic.

Firma CEMEX Polska nie pozostaje obojętna na potrzeby społeczności lokalnych, z którymi współpracuje długofalowo, także w czasie trwającej pandemii COVID-19. Po zweryfikowaniu potrzeb partnerów w dwunastu lokalizacjach w Polsce, w których działają zakłady CEMEX: Cementownia Chełm, Cementownia Rudniki, Wytwórnia Betonu Towarowego w Szczecinie, Krakowie i Tarnowie, Przemiałownia w Gdyni oraz kopalnie kruszyw w Borzęcinie i Bierawie, CEMEX zapewnił podstawowe środki ochrony osobistej, które zabezpieczą potrzeby organizacji w najbliższym czasie.

Środki ochrony osobistej, takie jak maseczki, przyłbice, rękawiczki i fartuchy, zostały do tej pory przekazane przez pracowników CEMEX Polska następującym organizacjom w powiecie częstochowskim:
– Domowi Pomocy Społecznej w Częstochowie;
– Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej w Częstochowie;
– Placówkom edukacyjnym: Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie oraz Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu im. Jana Pawła II w Rudnikach.

– W imieniu całej społeczności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach chciałbym serdecznie podziękować za przekazanie środków ochrony osobistej, takich jak maseczki, przyłbice i rękawiczki. W tym trudnym czasie jestem szczęśliwy, że mamy sąsiada, na którego pomoc zawsze możemy liczyć. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, a firma CEMEX nie pierwszy raz udowodniła, że traktuje nas jak przyjaciela – powiedział Dawid Krzętowski, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach.

– Jesteśmy bardzo wdzięczni firmie CEMEX za nieodpłatne przekazanie artykułów ochrony osobistej. Dzięki pomocy firmy możemy w tym trudnym okresie pandemii sprawować w bezpieczny sposób opiekę nad 192 osobami z niepełnosprawnością, które całodobowo przebywają w naszej placówce – powiedziała Anna Herman, Kierownik Działu Opiekuńczo – Terapeutycznego Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2 w Częstochowie.

Darowizna środków ochrony osobistej to kolejna inicjatywa CEMEX Polska na rzecz wsparcia przedstawicieli społeczności lokalnych w trakcie pandemii koronawirusa.

– Wiosną tego roku zaangażowaliśmy się m.in. w realizację projektu „Wirtualna Klasa CEMEX”, który wspiera zdalne metody nauczania w szkołach znajdujących się w pobliżu zakładów CEMEX. Do tej pory, razem z wolontariuszami CEMEX Polska, z projektem dotarliśmy do ponad 3174 uczniów szkół podstawowych i 429 nauczycieli w 12 lokalizacjach – mówi Dominika Sztuka-Arak z Zespołu CSR CEMEX w Polsce.

Dodatkowo, w ramach tegorocznej edycji Konkursu Grantowego „Fabryka Pomysłów” Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłość, wsparcie finansowe zostanie przekazane organizacjom pozarządowym i instytucjom edukacyjnym na walkę ze skutkami pandemii. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w najbliższych tygodniach.

Od początku pandemii koronawirusa, CEMEX podjął środki bezpieczeństwa i ochrony, skierowane wobec pracowników firmy oraz wszystkich partnerów biznesowych i społecznych. Firma wdrożyła w swoich strukturach ponad 50 procedur bezpieczeństwa i higieny, mających na celu zminimalizowanie ryzyka zarażenia COVID-19 w zakładach produkcyjnych CEMEX i w najbliższym sąsiedztwie.

Źródło: CEMEX