Konkurs „Alkohol Twój wróg”

„Alkohol Twój wróg” – to nazwa konkursu twórczości plastycznej, który już po raz drugi został ogłoszony przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie.

Wszystkie prace muszą być opisane na odwrocie (imię, nazwisko autora, wiek, dokładny adres szkoły lub placówki, telefon oraz e-mail), można podać informację o nauczycielu pod kierunkiem którego powstała praca. Osoby niepełnoletnie powinny dołączyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (wg załączonego wzoru), prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych – czytamy w regulaminie konkursu.

Mówi dyrektor szkoły Stanisław Dzwonnik:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/10/1-Alkohol-Twoj-wrog.mp3]

Opiekunem konkursu jest Tadeusz Wata, pedagog szkolny:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/10/2-Alkohol-Twoj-wrog.mp3]

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką, a liczba przekazanych prac jest nieograniczona. W konkursie udział mogą wziąć dzieci oraz młodzież w wieku od 12–20 lat, a prace można składać do 28 listopada.

Oto regulamin konkursu: