Koronawirus: raport dobowy dla Częstochowy i powiatu

Raport dobowy KORONAWIRUS COVID-19
Stan na godzinę 7:00, 2 kwietnia 2020, dotyczy powiatu częstochowskiego i miasta Częstochowy
– ilość osób zakażonych: 19 (12/1 zgon – Częstochowa, 7 powiat)
– ilość osób objętych kwarantanną miasto: 249
– ilość osób objętych nadzorem epidemiologicznym miasto: 369
– ilość osób objętych kwarantanną powiat: 226
– ilość osób objętych nadzorem epidemiologicznym powiat: 260
– ilość osób hospitalizowanych: 78 (miasto – 52, powiat – 26)
– ilość osób diagnozowanych w kierunku SARS-CoV-2: miasto 163, powiat 75

źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie