Krzyże nie milczą – uroczystości odpustowe w Koninie

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Koninie 16 września przeżywał uroczystości odpustowe w parafii, połączone z instalacją relikwii św. Jana Pawła II. Mszy św. odpustowej, która jednocześnie była dziękczynną za tegoroczne plony, przewodniczył abp senior Stanisław Nowak. Razem  nim przy ołtarzu stanęli m.in. ks. Paweł Greń CRL, proboszcz konińskiej parafii oraz ks. Piotr Zaborski, dyrektor Radia Fiat. Uroczystość rozpoczęło procesyjne przejście przez Konin do kościoła. Ks. Paweł Greń witając zgromadzonych na Eucharystii powiedział m.in.: „Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, które jest jednocześnie dorocznym odpustem w tej parafii, każe nam jeszcze raz spojrzeć na Krzyż Jezusa. W naszej świątyni jest on wielki i piękny i nie sposób obok niego przejść obojętnie. (…) Krzyż jest nam przypomnieniem, jak wielka jest cena naszego zbawienia i jak wielka jest miłość Boga do człowieka. Krzyż jest także wołaniem Boga, który mówi nam, że nigdy nie staje biernie wobec ludzkiego cierpienia i krzyża, ale jest Bogiem, który tak jak my cierpienia doświadczył. Całym swoim życiem próbował nam tę prawdę pokazać św. Jan Paweł II. Naszemu pokoleniu, które miało szczęście żyć w czasie jego pontyfikatu na zawsze pozostanie w pamięci obraz papieża, który resztkami sił, tuż przed śmiercią, przytulał się do Krzyża. Papież powiedział kiedyś, że nie sposób zrozumieć człowieka bez Chrystusa. To prawda. Nie sposób zrozumieć człowieka bez Chrystusa ukrzyżowanego.” Wyrażając radość z umieszczenia relikwii św. Jana Pawła II w konińskiej świątyni, ks. Greń zauważył, że są one relikwiami „papieża czerpiącego siłę z Krzyża Jezusa i papieża, który – posługując się słowami św. Pawła – został razem z Jezusem do krzyża przybity”. Abp Nowak w homilii przypomniał historię kościoła w Koninie, o którego powstanie mocno zabiegał ks. Stanisław Borecki, wychodząc naprzeciw potrzebom i woli mieszkańców Konina, którzy chcieli mieć kościół jak najbliżej siebie. Nawiązując do święta Podwyższenia Krzyża kaznodzieja powiedział że to, co niesie Prawda o Krzyżu, będzie w Koninie mogło być szczególnie przeżywane poprzez obecność materialną – w relikwiach – św. Jana Pawła II, człowieka Krzyża. „Od dziecka go znałem” – mówił abp Nowak o Papieżu Polaku – „z nim rosłem w kapłaństwie, (…) to on mnie posyłał do ziemi częstochowskiej. Dlatego daję to świadectwo przed wami – św. Jan Paweł II był człowiekiem Krzyża. Krzyż jest najważniejszy.” Abp Stanisław podkreślił, że w Piśmie Świętym jest takie zdanie, które streszcza całe Objawienie Boże. Zacytował słowa wypowiedziane do Nikodema: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” Abp Nowak przypomniał, że Bóg dał nam Jezusa dla naszego zbawienia, wydał Go za nas. Wywyższenie Syna Bożego jest wywyższeniem ludzkiej natury, a zmartwychwstały Jezus jest głową ludzkości. Dlatego jest sens życia, dlatego warto żyć i będziemy mieli dla kogo umierać – kontynuował abp Stanisław. Jest dla człowieka przeznaczone wywyższenie – życie wieczną miłością, wieczność. Nawiązując do sytuacji społeczne i politycznej na świecie Arcybiskup mówił, że gubimy się w dzisiejszych czasach, bo człowiek się uważa za twórcę świata, ustanawiając samemu prawa, powołując się na tzw. poprawność polityczną. Abp Nowak przypomniał, że Bóg się wypowiedział raz przez Syna Jezusa Chrystusa i to przykazanie miłości Boga i bliźniego jest zawsze aktualne i obowiązujące. Na zakończenie kaznodzieja położył ogromny nacisk na znaczenie Eucharystii, przypominając, że spożywamy podczas niej chleb, który daje życie wieczne. Zachęcał do tego, by nauczyć się takiej tęsknoty do Eucharystii, z jaką spoglądamy na kromkę chleba, gdy jesteśmy głodni. Nawiązując do święta Podwyższenia Krzyża Arcybiskup Senior mówił, by nie zamykać serc na głos Boga: „Krzyże do ludzi przemawiają. Krzyże nie milczą, krzyże ciągle przemawiają. Słuchajcie głosu Krzyża. (…) Stoi Krzyż, świat przemija. Ci którzy w Nim trwają doznają podwyższenia. Tak niech się stanie.” – zakończył kazanie abp Stanisław Nowak.

Uroczystości w Koninie zgromadziły niemal całą wspólnotę parafialną, a wśród obecnych w kościele obecni byli m.in. senator Ryszard Majer i wójt gminy Rędziny Paweł Militowski.

Aleksandra Mieczyńska

Homilia wygłoszona przez abp Stanisława Nowaka w kościele Podwyższenia Krzyża w Koninie 16 września 2017 roku:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/09/abp-Nowak-homilia-16-wrzesnia-2017-Konin.mp3]