Losy edukacji i uczniów od nowego roku szkolnego

Nowy rok szkolny coraz bliżej, dlatego 28 sierpnia odbyły się obrady Śląskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego w Śląskiem Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Była to regionalna debata dotycząca przyszłości polskiej oświaty, w której uczestniczyli minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz śląski kurator oświaty Urszula Bauer. W obradach wzięli również udział przedstawiciele samorządów uczniowskich, rad rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz oświaty, związków zawodowych, samorządów oraz pracodawców. Mówi Urszula Bauer, śląski kurator oświaty:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/08/1_PIOTR_WRONA_30_08_2019-1.mp3]

Uczestnicy obrad Śląskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego dzieli się swoimi spostrzeżeniami, prośbami oraz składali wnioski:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/08/2_PIOTR_WRONA_30_08_2019-1.mp3]

Jednak nie są to jedyne zmartwienia uczniów. Obawy rodzi również widmo ponownego strajku nauczycieli, który został zawieszony na okres wakacji. Jak mówi Grzegorz Sikora, prezes częstochowskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego – zajęcia w pierwszych dniach września odbędą się bez zakłóceń:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/08/3_PIOTR_WRONA_30_08_2019-1.mp3]

W poniedziałek 16 września zostaną podsumowane wyniki sondażu, które zadecydują o dalszym losie protestu oświaty.

AK