„Mama 4 Plus” – najwięcej wniosków w województwie śląskim

Do oddziałów ZUS w województwie śląskim wpłynęło 3,5 tys. wniosków o przyznanie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego Mama 4 Plus. To najwięcej w całej Polsce. Wnioski wpływają od kobiet, ale jest też jeden wniosek złożony przez ojca. Choć przepisy dotyczące świadczenia obowiązują od 1 marca, już od połowy lutego oddziały ZUS odnotowywały spore zainteresowania tym tematem, a dokumenty składane były jeszcze przed dniem wejścia w życie przepisów. Do 11 marca do oddziału ZUS w Częstochowie 333 panie złożyły odpowiednie dokumenty o świadczenie „Mama 4 Plus”.

O tym, kto stara się o przyznanie tego świadczenia, mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik ZUS w województwie śląskim:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/03/1MAMA_4_PLUS_KOPCZYNSKA_14_03_2019.mp3]

Ze świadczenia „Mama 4 Plus” nie może skorzystać osoba uprawniona do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury. Świadczenie nie przysługuje również osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności (oprócz osób objętych dozorem elektronicznym). Ponadto prezes ZUS lub KRUS może odmówić przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej, ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci.

Beata Kopczyńska przypomina, do kogo skierowane jest świadczenie „Mama 4 Plus”:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/03/2MAMA_4_PLUS_KOPCZYNSKA_14_03_2019.mp3]

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie jest przyznawane automatycznie – trzeba złożyć wniosek w oddziale ZUS lub KRUS. Wniosek mogą złożyć kobiety, które ukończyły 60 lat i mężczyźni po ukończeniu 65 lat, którzy nie mają wypracowanej emerytury lub renty w wysokości najniższej emerytury oraz niezbędnych środków utrzymania. Do wniosku należy dołączyć: akty urodzenia dzieci i ich numery PESEL, oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej oraz oświadczenie o innych okolicznościach, których ustalenie jest niezbędne do przyznania świadczenia.

Maciej Orman