Maryjne sanktuaria połączone modlitewnym telemostem

Zwieńczeniem trwającego 13 maja na Jasnej Górze wielkiego świętowania 100. rocznicy objawień fatimskich był wieczorny, specjalny telemost modlitewny, który połączył zatopionych w modlitwie w polskiej Kanie z innymi sanktuariami maryjnymi na świecie.

Czuwanie z Ojcem Świętym Franciszkiem zostało zorganizowane po to, aby wierni wspólnie modlili się przez wstawiennictwo Maryi w intencjach: Kościoła, pokoju, Papieża i świata. Zjednoczyli się zgromadzeni w pięciu sanktuariach: w Fatimie, na Jasnej Górze, w Bazylice Zwiastowania Pańskiego w Nazarecie, w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie i w Sanktuarium Matki Bożej w Luja`n w Argentynie. Telemost z sanktuariami świata rozpoczął się o godz. 21.00.

Pielgrzymi na Jasnej Górze, w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej odmówili Tajemnicę II Różańca Świętego – Wniebowstąpienie Pana Jezusa. Wśród modlących się była m.in. Karolina, która na spotkanie z Matką Bożą w Cudownym Wizerunku przyjechała z całą swoją rodziną:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/05/p-karolina.mp3]

Modlitwie Apelowej przewodniczył o. Waldemar Kowalczyk, który w swoim rozważaniu przypomniał licznie zgromadzonym wiernym, że możemy przychodzić do Matki każdego dnia ze swoimi radościami i troskami:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/05/rozwazanie-apelowe.mp3]

W modlitewnym telemoście na Jasnej Górze uczestniczył bp Antoni Długosz, który udzielił zgromadzonym pasterskiego błogosławieństwa oraz wypowiedział słowo w czasie rozważań różańcowych:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/05/bp-dlugosz.mp3]

13 maja na Jasnej Górze był również okazją do modlitwy dziękczynnej za cudowne ocalenie życia Jana Pawła II z zamachu w 1981 r. na Placu św. Piotra. Paulini przypominają, że to w częstochowskim sanktuarium papież z Polski pozostawił przestrzelony pas swojej sutanny ze śladami krwi. Ta jedna z najcenniejszych relikwii świętego znajduje się w srebrnej, przeszkolonej szkatule w ołtarzu jasnogórskim, tuż przy Cudownym Obrazie Matki Bożej.

Array ( [headers] => Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => application/json; charset=UTF-8 [content-encoding] => gzip [date] => Tue, 23 Jan 2018 06:15:18 GMT [expires] => Tue, 23 Jan 2018 06:15:18 GMT [cache-control] => private, max-age=0 [x-content-type-options] => nosniff [x-frame-options] => SAMEORIGIN [x-xss-protection] => 1; mode=block [server] => GSE [alt-svc] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303338; quic=51303337; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="41,39,38,37,35" ) ) [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "youtube.quota", "reason": "quotaExceeded", "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } ], "code": 403, "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } } [response] => Array ( [code] => 403 [message] => Forbidden ) [cookies] => Array ( ) [filename] => [http_response] => WP_HTTP_Requests_Response Object ( [response:protected] => Requests_Response Object ( [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "youtube.quota", "reason": "quotaExceeded", "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } ], "code": 403, "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } } [raw] => HTTP/1.1 403 Forbidden Vary: Origin Vary: X-Origin Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Content-Encoding: gzip Date: Tue, 23 Jan 2018 06:15:18 GMT Expires: Tue, 23 Jan 2018 06:15:18 GMT Cache-Control: private, max-age=0 X-Content-Type-Options: nosniff X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-XSS-Protection: 1; mode=block Server: GSE Alt-Svc: hq=":443"; ma=2592000; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303338; quic=51303337; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="41,39,38,37,35" Connection: close Transfer-Encoding: chunked { "error": { "errors": [ { "domain": "youtube.quota", "reason": "quotaExceeded", "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } ], "code": 403, "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } } [headers] => Requests_Response_Headers Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => Array ( [0] => application/json; charset=UTF-8 ) [content-encoding] => Array ( [0] => gzip ) [date] => Array ( [0] => Tue, 23 Jan 2018 06:15:18 GMT ) [expires] => Array ( [0] => Tue, 23 Jan 2018 06:15:18 GMT ) [cache-control] => Array ( [0] => private, max-age=0 ) [x-content-type-options] => Array ( [0] => nosniff ) [x-frame-options] => Array ( [0] => SAMEORIGIN ) [x-xss-protection] => Array ( [0] => 1; mode=block ) [server] => Array ( [0] => GSE ) [alt-svc] => Array ( [0] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303338; quic=51303337; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="41,39,38,37,35" ) ) ) [status_code] => 403 [protocol_version] => 1.1 [success] => [redirects] => 0 [url] => https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?type=video&part=snippet,id&maxResults=1&q=Kilka%20s%C5%82%C3%B3w%20o%20S%C5%82owie&key=AIzaSyAveVRgoN25LSeVfnE-On6iZhD8WNUd5TA [history] => Array ( ) [cookies] => Requests_Cookie_Jar Object ( [cookies:protected] => Array ( ) ) ) [filename:protected] => [data] => [headers] => [status] => ) )