Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

We wtorek 17 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Ustanowiło go Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. W walkę ze zjawiskiem ubóstwa oraz wykluczenia społecznego zaangażowanych jest wiele organizacji pozarządowych. Jedną z nich jest częstochowska Fundacja św. Barnaby, która już od prawie 10 lat niesie pomoc osobom najbardziej potrzebującym. Wsparcie jest udzielane na rozmaite sposoby nie tylko w wydawaniu posiłków czy ubrań: mówi Andrzej Szymański z Fundacji św Barnaby:

[audio:fiat.fm/wp-content/uploads/2017/10/dzien-walki-z-ubostwem1-1.mp3]

O codziennej pracy i jej celach oraz o tym jak ważne jest też wsparcie duchowe dla osób ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem mówi Agata Flis z Fundacji Barnaby:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/10/dzien-walki-z-ubostwem2.mp3]

Pomoc dla ubogich deklaruje też od wielu lat Caritas archidiecezji częstochowskiej. Mówi ks. Paweł Dzierzkowski:

 

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/10/dzien-walki-z-ubostwem3.mp3]

 

Z ostatnich danych Eurostatu oraz GUS i resortu rodziny i pracy wynika, że Polska radzi sobie z tym problemem najlepiej w Unii Europejskiej. Ubóstwo w Unii Europejskiej spadło najbardziej w Polsce, a rosło najmocniej w Grecji. Natomiast największe ryzyko ubóstwa występuje obecnie w Bułgarii, a najmniejsze w Czechach.Z badań Eurostatu wynika, że w Unii Europejskiej ubóstwem było zagrożonych ponad 117 mln osób, w Polsce spadło ono najbardziej.

Piotr Nicpoń