„Miniatury szpitalne – w objęciach Boga” tomik Aleksandry Kowalskiej

DSCF7057Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie uzyskała dyplom artystyczny z wyróżnieniem w pracowni grafiki warsztatowej prof. Ewy Zawadzkiej. Rozpoczęła studia podyplomowe w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie uprawniające do nauczania wiedzy o kulturze i ukończyła AJD w Instytucie Sztuk Pięknych na kierunku malarstwo. Wiersze zaczęła pisać jako nastolatka. Pisze też teksty i muzykę. Słowo jest dla niej wyrazem uczuć i pragnień, rejestruje doświadczenia. Tak można scharakteryzować Aleksandrę Kowalską, która w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater 17 lutego zaprezentowała swój tomik wierszy „Miniatury szpitalne – w objęciach Boga”. Dla autorki promocja to ważne wydarzenie: Ten tomik to moje refleksje z tego czasu, przemyślenia z miejsca, na ten czas to było dla mnie ważne. Od 4 lat pisze wiersze i uzbierało się tego troszkę. Wyrażam emocje, siebie.

Do tej pory jej wiersze ukazały się w Monografii Janowskiego Klubu Literackiego 2000 – 2015, Ze słowa się zrodził, a także towarzyszyły cyklowi obrazów Światło w dialogu z chwilą, będącego jej dyplomem artystycznym z malarstwa. Tadeusz Piersiak – dyrektor OPK zaznacza: Te wiersze ogromnie mi się podobają.Kiedy usłyszałem o tematyce wierszy troszkę się przestraszyłem, dlatego że często takie tematy są przegadane, czułostkowe. Te utwory zdecydowanie takie nie są. 

Promocję tomiku poezji poprowadziła prof. Elżbieta Hurnik, która zauważyła, że twórczości Aleksandry Kowalskiej nie da się zestawić z żadnym znanym dotychczas poetą:Pani Aleksandra znalazła swoje własne miejsce, w którym intymnie obcuje w relacji z Bogiem i cierpieniem. Nie wskazałabym żadnego wzoru. Pani Kowalska zaproponowała własną, oszczędną, miniaturową formę i to ją charakteryzuje.

Wśród recenzentów tomiku znalazła się dr Wanda Terlecka, która zauważyła:  Czytając wiersze, przeżywając je, ja człowiek, który styka się cierpieniem innych osób streściłabym je w pięciu określeniach: cierpienie, milczenie, słowo, Bóg, człowiek.

Utwory z tomiku poetki czytali zaproszeni przez nią przyjaciele, m.in. Andrzej Filipski i Bartosz Majchrzyk. Promocję uświetniło towarzyszenie zespołu muzycznego Impast. „Miniatury szpitalne – w objęciach Boga” to pierwszy autorski tomik Aleksandry Kowalskiej.

Array ( [headers] => Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => application/json; charset=UTF-8 [content-encoding] => gzip [date] => Sat, 24 Mar 2018 06:18:27 GMT [expires] => Sat, 24 Mar 2018 06:18:27 GMT [cache-control] => private, max-age=0 [x-content-type-options] => nosniff [x-frame-options] => SAMEORIGIN [x-xss-protection] => 1; mode=block [server] => GSE [alt-svc] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303432; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="42,41,39,35" ) ) [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "usageLimits", "reason": "dailyLimitExceeded", "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966", "extendedHelp": "https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } ], "code": 403, "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } } [response] => Array ( [code] => 403 [message] => Forbidden ) [cookies] => Array ( ) [filename] => [http_response] => WP_HTTP_Requests_Response Object ( [response:protected] => Requests_Response Object ( [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "usageLimits", "reason": "dailyLimitExceeded", "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966", "extendedHelp": "https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } ], "code": 403, "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } } [raw] => HTTP/1.1 403 Forbidden Vary: Origin Vary: X-Origin Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Content-Encoding: gzip Date: Sat, 24 Mar 2018 06:18:27 GMT Expires: Sat, 24 Mar 2018 06:18:27 GMT Cache-Control: private, max-age=0 X-Content-Type-Options: nosniff X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-XSS-Protection: 1; mode=block Server: GSE Alt-Svc: hq=":443"; ma=2592000; quic=51303432; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="42,41,39,35" Connection: close Transfer-Encoding: chunked { "error": { "errors": [ { "domain": "usageLimits", "reason": "dailyLimitExceeded", "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966", "extendedHelp": "https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } ], "code": 403, "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } } [headers] => Requests_Response_Headers Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => Array ( [0] => application/json; charset=UTF-8 ) [content-encoding] => Array ( [0] => gzip ) [date] => Array ( [0] => Sat, 24 Mar 2018 06:18:27 GMT ) [expires] => Array ( [0] => Sat, 24 Mar 2018 06:18:27 GMT ) [cache-control] => Array ( [0] => private, max-age=0 ) [x-content-type-options] => Array ( [0] => nosniff ) [x-frame-options] => Array ( [0] => SAMEORIGIN ) [x-xss-protection] => Array ( [0] => 1; mode=block ) [server] => Array ( [0] => GSE ) [alt-svc] => Array ( [0] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303432; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="42,41,39,35" ) ) ) [status_code] => 403 [protocol_version] => 1.1 [success] => [redirects] => 0 [url] => https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?type=video&part=snippet,id&maxResults=1&q=Kilka%20s%C5%82%C3%B3w%20o%20S%C5%82owie&key=AIzaSyAveVRgoN25LSeVfnE-On6iZhD8WNUd5TA [history] => Array ( ) [cookies] => Requests_Cookie_Jar Object ( [cookies:protected] => Array ( ) ) ) [filename:protected] => [data] => [headers] => [status] => ) )