”Młodzi nie dajcie się zniewolić!”

Pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości

Odbyła się 35. Pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości. Modlono się właśnie w intencji trzeźwości, ale również odnowy moralnej narodu polskiego.

Pielgrzymka rozpoczęła się od Koronki do Miłosierdzia Bożego w Kaplicy św. Józefa. Później miało miejsce spotkanie w czterech grupach tematycznych w kontekście przygotowywanego Kongresu Apostolstwa Trzeźwości. Ks. Marek Dziewicki w wykładzie przekonywał młodych, by nie dali się zniewolić używkom.

Na zakończenie soboty 18 czerwca, pielgrzymi uczestniczyli w modlitwie apelowej, której przewodniczył bp Tadeusz Bronakowski – Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości. Później odprawiono Mszę św. Wręczono również Statuetki Trzeźwości. Po Mszy Św. wystawiono Najświętszy Sakrament. Odmówiono Różaniec i czuwano w intencji trzeźwości narodu. Modlono się o uzdrowienie rodzin z nałogów pijaństwa i innych uzależnień.

Niedziela 19 czerwca rozpoczęła się od Drogi krzyżowej na Wałach Jasnogórskich. O 9.30 sprawowano Mszę św. pielgrzymkową w Kaplicy Cudownego Obrazu przewodniczył jej, a także bp Tadeusz Bronakowski. W homilii zwrócił uwagę na to, że alkohol jest uznawany za czwarty pod względem siły narkotyk.

Nie możemy pozwolić, aby młode pokolenie powtarzało błędy z przeszłości. Młodzież potrzebuje świadectwa trzeźwości – mówił bp. Bronakowski.

Biskup przywołał również ważne słowa Św. Jana Pawła II: ”Młodzi nie dajcie się zniewolić! Nie dajcie się skusić pseudowartościami, półprawdami, urokiem miraży, od których później będziecie się odwracać rozczarowani, poranieni, a może nawet ze złamanym życiem”.

Według biskupa Bronakowskiego nie będzie trzeźwego narodu bez zdecydowanej i konsekwentnej polityki ograniczania fizycznej i ekonomicznej dostępności alkoholu i zakazania reklamy tej używki.

Trzeba przeciwstawiać się potężnemu alkoholowemu lobby. Z taką prośbą i nadzieją zwracamy się z tego miejsca do władz ojczyzny, które obiecały dobrą zmianę. Taka dobra zmiana musi się także dokonać w odniesieniu do ochrony trzeźwości – dodał biskup.

Na zakończenie uroczystości metropolia poznańska przekazała sztandar metropolii gdańskiej.

SZ

Array ( [headers] => Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => application/json; charset=UTF-8 [content-encoding] => gzip [date] => Sat, 17 Mar 2018 06:19:07 GMT [expires] => Sat, 17 Mar 2018 06:19:07 GMT [cache-control] => private, max-age=0 [x-content-type-options] => nosniff [x-frame-options] => SAMEORIGIN [x-xss-protection] => 1; mode=block [server] => GSE [alt-svc] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="41,39,35" ) ) [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "usageLimits", "reason": "dailyLimitExceeded", "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966", "extendedHelp": "https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } ], "code": 403, "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } } [response] => Array ( [code] => 403 [message] => Forbidden ) [cookies] => Array ( ) [filename] => [http_response] => WP_HTTP_Requests_Response Object ( [response:protected] => Requests_Response Object ( [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "usageLimits", "reason": "dailyLimitExceeded", "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966", "extendedHelp": "https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } ], "code": 403, "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } } [raw] => HTTP/1.1 403 Forbidden Vary: Origin Vary: X-Origin Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Content-Encoding: gzip Date: Sat, 17 Mar 2018 06:19:07 GMT Expires: Sat, 17 Mar 2018 06:19:07 GMT Cache-Control: private, max-age=0 X-Content-Type-Options: nosniff X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-XSS-Protection: 1; mode=block Server: GSE Alt-Svc: hq=":443"; ma=2592000; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="41,39,35" Connection: close Transfer-Encoding: chunked { "error": { "errors": [ { "domain": "usageLimits", "reason": "dailyLimitExceeded", "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966", "extendedHelp": "https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } ], "code": 403, "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } } [headers] => Requests_Response_Headers Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => Array ( [0] => application/json; charset=UTF-8 ) [content-encoding] => Array ( [0] => gzip ) [date] => Array ( [0] => Sat, 17 Mar 2018 06:19:07 GMT ) [expires] => Array ( [0] => Sat, 17 Mar 2018 06:19:07 GMT ) [cache-control] => Array ( [0] => private, max-age=0 ) [x-content-type-options] => Array ( [0] => nosniff ) [x-frame-options] => Array ( [0] => SAMEORIGIN ) [x-xss-protection] => Array ( [0] => 1; mode=block ) [server] => Array ( [0] => GSE ) [alt-svc] => Array ( [0] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="41,39,35" ) ) ) [status_code] => 403 [protocol_version] => 1.1 [success] => [redirects] => 0 [url] => https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?type=video&part=snippet,id&maxResults=1&q=Kilka%20s%C5%82%C3%B3w%20o%20S%C5%82owie&key=AIzaSyAveVRgoN25LSeVfnE-On6iZhD8WNUd5TA [history] => Array ( ) [cookies] => Requests_Cookie_Jar Object ( [cookies:protected] => Array ( ) ) ) [filename:protected] => [data] => [headers] => [status] => ) )