MOPS podczas epidemii realizuje swoje zadania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie kontynuuje realizację wszystkich zadań. Sytuacja epidemiczna postawiła przed MOPS nowe wyzwania. Realizujemy zadania związane z pomocą osobom dotkniętym negatywnymi skutkami epidemii.

– Wsparcie osób objętych kwarantanną (monitorowanie sytuacji);

– wsparcie udzielane osobom, które straciły pracę lub możliwość zarobkowania;

– pomoc seniorom i osobom z niepełnosprawnościami, które w związku z epidemią powinny pozostawać w miejscach zamieszkania;

– koordynowanie działań dotyczących dowozu żywności osobom potrzebującym;

– wsparcie osób wymagających pomocy psychologicznej w związku z trwającą epidemią lub koniecznością izolacji (we współpracy z psychologami m.in. z Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej);

– nadzór nad osobami i rodzinami dysfunkcyjnymi i problemowymi, szczególnie w obszarze możliwości występowania przemocy domowej.

W związku z epidemią, w MOPS uruchomiono dwa numery infolinii, pod którymi pracownicy ośrodka udzielają informacji dot. możliwości uzyskania pomocy w związku z epidemią koronawirusa. Telefony są czynne od 7.30 do 20.00, siedem dni w tygodniu.

Numery infolinii MOPS: 502 699 730 oraz 695 025 068

ZMIANY ORGANIZACYJNE I UDOGODNIENIA
W trosce o bezpieczeństwo wprowadzono szereg zmian organizacyjnych. W celu uzyskania pomocy, preferowany jest kontakt telefoniczny i drogą elektroniczną. Budynki MOPS są zamknięte dla osób postronnych, na spotkanie osobiste można umówić się tylko telefonicznie i tylko w bardzo szczególnych przypadkach.

Źródło: MOPS w Częstochowie