Nagrody za działalność turystyczną

W piątek 6 października w Sali Reprezentacyjnej Ratusza w ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki odbyło się okolicznościowe, tradycyjne spotkanie władz miasta Częstochowy z zasłużonymi działaczami turystyki, połączone z wręczeniem certyfikatów Częstochowskiej Organizacji Turystycznej na produkt turystyczny, potrawę regionalną i pamiątkę turystyczną. Coroczne spotkanie było okazją do wyróżnienia i zaprezentowania najlepszych produktów turystycznych w regionie częstochowskim. Jedna z nagród przyznana została Gminie Mstów, w imieniu której statuetkę odebrał wójt, Tomasz Gęsiarz:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/10/1nagrody.mp3]

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele środowisk turystycznych z miasta i regionu, gmin i miejscowości, które prężnie działają na rzecz turystyki. Nagrodę za popularyzację turystyki odebrała między innymi Janina Strzyżewska:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/10/2nagrody.mp3]

Dobrze wiemy, że rozwój turystyki bezpośrednio przekłada się na wzrost gospodarczy regionu. Dlatego warto i trzeba promować działania popularyzujące turystykę i zachęcać do poznawania swojego ale i sąsiednich regionów.

ZD