Narodowe Czytanie Pisma Świętego na Jasnej Górze

minister Michał Woś/fot. AM Radio Fiat

Na Jasnej Górze uroczysta celebracja 4. Narodowego Czytania Pisma Świętego, z udziałem zaproszonych lektorów miała miejsce w Kaplicy Cudownego Obrazu przed Mszą św. o godz. 11.00, której przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Abp Wacław Depo w wypowiedzi dla Radia Fiat przypomniał, że zgłębianie Słowa Bożego jest zadaniem wszystkich:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/abp_Waclaw_Depo_czytanie_Biblii_wazne.mp3]

Modlitwę i Narodowe Czytanie prowadził ks. prof. Henryk Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Wcześnie rano prowadził on już uroczystą celebrację Słowa Bożego w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

ks.prof. Henryk Witczyk/fot. AM Radio Fiat

Wysłuchaliśmy słów Ewangelii według św. Mateusza, w świetle tych słów dokonajmy krótkiego rachunku sumienia, stojąc przed Bogiem, u Tronu Królowej Polski, odpowiedzmy sobie w głębi duszy na nasuwające się pytania: w jakim stopniu jako naród budujemy dom naszego życia na tej skale, którą jest Ewangelia Syna Bożego; na ile w naszym osobistym i narodowym życiu dajemy posłuch synom złego szerzącym chwasty kłamstwa, niesprawiedliwości, z jakim świadectwem wiary, miłości i poświęcenia, i zaangażowania dla Chrystusa żyjącego, ale także cierpiącego w naszych braciach i siostrach, przychodzimy na niedzielną Eucharystię, stajemy na modlitwie przed Panem każdego dnia – mówił ks. prof. Henryk Witczyk.

Wierni wychodząc z Kaplicy Matki Bożej mogli wziąć ze sobą cytaty z Pisma Świętego – z księgi Syracha oraz z Ewangelii św. Mateusza.

Ks. prof. Witczyk zachęcał: po powrocie do naszych domów otwórzmy rodzinne Pismo Święte i każdy w najgłębszym skupieniu i powadze niech odczyta sobie najpierw otrzymany list, a następnie podzieli się jego treścią z całą swoją rodziną, niech kolejni członkowie rodziny uczynią to samo. Niech ten fragment Ewangelii, który dzisiaj otrzymujemy z ręki Opatrzności, posłuży jako przedmiot medytacji w codziennej naszej modlitwie i w rachunku sumienia przez cały rok. Zaznaczmy go sobie, niech on będzie dla nas światłem i mocą na drodze naszego osobistego i narodowego życia przez wszystkie dni aż do następnego Narodowego Czytania.

Narodowe Czytanie Pisma Świętego zarówno swoim hasłem, jak i wybranymi do wspólnotowej lektury tekstami z Ewangelii według św. Mateusza, nawiązuje do 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Przypominał o tym. ks. prof. Witczyk: Prosimy w tym momencie naszego Narodowego Czytania, abyśmy dostąpili łaski, którą niesie Słowo Boże. Prosimy jako naród, jako bracia i siostry św. Jana Pawła II, jak zwykł nas pozdrawiać, abyśmy mogli naśladować Jego święte życie. On dzień po dniu, aż do ostatniego momentu swoje chrześcijańskie i papieskie życie budował na skale Ewangelii.

W wypowiedzi dla Radia Fiat ks. prof. Witczyk podkreślił, jak ważne jest dla Polski Narodowe Czytanie Pisma Świętego:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/ks_prof_Henryk_Witczyk_Narodowe_Czytanie_jest_wazne.mp3]

W Narodowym Czytaniu Pisma Świętego na Jasnej Górze uczestniczyli m.in.: Michał Woś, minister środowiska oraz Teresa Baranowska, działaczka podziemia antykomunistycznego, a także przedstawiciele służb walczących z epidemią: medycznych, straży pożarnej i straży granicznej. Minister Michał Woś dziękował na Jasnej Górze za uzdrowienie z koronawirusa. Z radością przyjął zaproszenie ks. prof. Henryka Witczyka, ponieważ chciał być osobiście w sanktuarium jasnogórskim z modlitwą dziękczynną:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/Michal_WOs_jestesmy_po_chorobie.mp3]

Minister Woś zapytany o znaczenie Biblii i Narodowe Czytanie Pisma Świętego, podkreślił prymat Bożego Słowa:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/Michal_WOs_Najwazniejsza_ksiega.mp3]

W wypowiedzi dla Radia Fiat minister Michał Woś zaznaczył, że najważniejsze jest, by Biblię czytać, korzystając z dobrodziejstwa mnogości wydań i tłumaczeń:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/Michal_WOs_wydania_Biblii.mp3]

Zapytany o najważniejsze fragmenty Bożego Słowa minister Woś przywołał Listy św. Pawła:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/Michal_WOs_ulubione_fragmenty_Biblii.mp3]

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki oraz premier RP Mateusz Morawiecki.

Do wspólnotowej lektury została wybrana tym razem Ewangelia według św. Mateusza. Dzisiaj rozpoczyna się także 12. Tydzień Biblijny, który będzie trwał do soboty 2 maja 2020.

źródło: o. Stanisław Tomoń
BPJG/ mś/AM/Radio Fiat