„Nie lękajcie się prawdy”- Konferencja Opieki Paliatywnej

Już po raz 24 odbywa się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych w Częstochowie. Rozpoczęła się 16 stycznia, a zakończenie obrad przewidziane jest na 18 stycznia. Do uczestnictwa w Konferencji zaproszeni zostali: lekarze, pielęgniarki, psychologowie, fizjoterapeuci, pedagodzy, pracownicy socjalni, duszpasterze, wolontariusze, studenci, doktoranci oraz wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniami z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. O potrzebie organizowania konferencji mówi Anna Kaptacz, prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/1_Anna_Kaptacz_17_01.mp3]

Praca w opiece paliatywnej i hospicyjnej wymaga przede wszystkim miłości do drugiego człowieka. Opieka nad pacjentem to duża odpowiedzialność. Tematem przewodnim konferencji są słowa Św. Jana Pawła II: „Nie lękajcie się prawdy.” Jak podkreśla Anna Kaptacz, warto rozpowszechniać naukę Jana Pawła II.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/2_haslo_17_01.mp3]

Konferencja skupia się na temacie prawdy. Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jaśko – Ochojska skupiła się w swoim referacie nie na prawdzie, ale na kłamstwie i na jego zgubnych skutkach. Dlaczego?

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/3_klamstwo_17_01.mp3]

Konferencja też jest okazją do poruszenia ważnych tematów związanych z opieką paliatywną. O sytuacji związanej z pielęgniarstwem mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/4_pielegniarstwo_17_01.mp3]

Konferencja każdorazowo skupia ponad 300 uczestników. Głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, współorganizatorami Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej.