Nie skanujcie kodów QR umieszczonych na bankomatach!

Bankowe Centrum Bezpieczeństwa Związku Banków Polskich, Biuro do walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji ostrzegają użytkowników smartfonów przed skanowaniem kodów QR z naklejek, które w ostatnim czasie bezprawnie umieszczane są na bankomatach.

Przedmiotowe naklejki z kodami QR zamieszczane są bez zgody i wiedzy ich właścicieli tj. banków oraz sieci bankomatowych i nie są w żaden sposób powiązane z jakimikolwiek usługami bankowymi:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/1WYLUDZENIA_KODY_QR_BALCERZAK_2_01_2018.mp3]

Jak mówi Piotr Balcerzak, przestępcy mogą uzyskać dostęp do wszelkich haseł i loginów użytkownika, który zeskanuje kod QR bezprawnie umieszczony na bankomacie. Oszuści mogą nawet przejąć kontrolę nad jego smartfonem:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/2WYLUDZENIA_KODY_QR_BALCERZAK_2_01_2019.mp3]

W przypadku, gdy użytkownik smartfona padł ofiarą przestępstwa, powinien niezwłocznie zawiadomić usługodawcę tj. bank lub przedsiębiorcę telekomunikacyjnego oraz złożyć w jednostce policji zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Maciej Orman