Nie wszystkie przedszkola w Częstochowie otwarte

fot. Urząd Miasta Częstochowy

Od 6 maja w całym kraju przedszkola i żłobki będą mogły wznowić swoją działalność, która wcześniej została zawieszona z powodu epidemii koronawirusa. Niestety, w Częstochowie nie wszystkie z nich mogą to zrobić już jutro.

Sprawa dotyczy głównie przedszkoli publicznych, które nie spełniają wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Sylwia Bielecka z Biura Prasowego Urzędu Miasta wyjaśnia, jakie warunki muszą spełnić te przedszkola, by znów mogły przyjmować dzieci:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/05/1_przedszkola_w_czestochowie_sylwia_bielecka_05_05_2020.mp3]

Przedszkola niepubliczne jednak również nie są w pełni przygotowane do wznowienia działalności. Niektóre z nich, jak mówi dyrektor Przedszkola “Małe Bambino” Beata Nowak, zostaną otwarte dopiero 11 maja:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/05/2_przedszkola_w_czestochowie_beata_nowak_05_05_2020.mp3]

Restrykcje dotyczą także przedszkoli katolickich. Dyrektor Przedszkola Sióstr Antoninek, s. Sylwia Lamch wymienia środki ostrożności, jakie przedszkole podejmie, gdy dzieci znów zaczną do niego chodzić:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/05/3_przedszkola_w_czestochowie_s_sylwia_lamch_05_05_2020.mp3]

GIS wskazuje, że w grupie, która powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali, nie powinno być więcej niż 12 dzieci. Do grupy mają być przyporządkowani ci sami opiekunowie. Z pomieszczenia należy usunąć przedmioty i zabawki, których nie można łatwo i skutecznie dezynfekować. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko.

MSI