Niedziela Chrztu Pańskiego okazją do zadumy

Dzisiaj we wszystkich kościołach obchodzona jest rocznica chrztu Pana Jezusa w Jordanie. Z tej właśnie okazji bp Wiesław Śmigiel zauważył, że powinien to być dzień naszej własnej zadumy i podziękowania, za wszystko co zrobił dla nas Bóg. Za naszych rodziców, chrzestnych oraz kapłanów, dzięki którym możemy być bliżej Jezusa i jego ojca. 

Więcej o tym, jak ważne jest to święto mówi bp Wiesław Śmigiel – przewodniczący Rady ds. Rodziny Episkopatu Polski:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/01122020_BpSmigiel_NiedzielaChrztuPanskiego.mp3]
Podkreślając jak wielką rolę w życiu chrześcijanina ma sakrament chrztu biskup przypomniał postać św. Jana Pawła II. Papież bowiem podczas pierwszej pielgrzymki do Polski, odwiedził swój kościół parafialny w Wadowicach i dziękując za udzielony mu przed laty chrzest, ucałował chrzcielnicę na znak, iż jest to miejsce, w którym zaczęła się jego cała droga życiowa we wspólnocie Kościoła. Lecz nie dotyczy to tylko papieży, bowiem poważne i odpowiedzialne podejście do sakramentu chrztu powinno istnieć we wszystkich wspólnotach oraz rodzinach, podkreśla biskup. Wszystko po to, byśmy żyjąc razem w zgodzie, doczekali Bożego zbawienia.
Źródło foto: episkopat.pl
Źródło dźwięk: episkopat.pl