O praktycznym nauczaniu

DSCF0423

Spotkanie odbyło się w celu wymiany doświadczeń i porównań, zwłaszcza z innymi europejskimi krajami. Dzisiejsza (17.05) I Międzynarodowa Konferencja Nauczycieli Praktyków „Job shadowing” w Urzędzie Miasta Częstochowy skupiła się m.in. na wzajemnych kontaktach nauczycieli polskich i zagranicznych, możliwych choćby dzięki programowi Erasmus.

Pracownik Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, dr Błażej Przybylski, w trakcie prelekcji rozwinął temat mobilności współczesnego człowieka. Zauważa, że istnieje dwukierunkowa zależność między edukacją a mobilnością. – Z jednej strony uczestnictwo w różnego rodzaju wymianach studenckich, współpracy międzynarodowej będzie powodowało, że będziemy bardziej mobilni. W momencie też, kiedy jesteśmy bardziej mobilni, możemy korzystać z tych wymiarów edukacji. Możemy jeździć na wymiany studenckie, możemy uczestniczyć w projektach międzynarodowych, tak więc ta mobilność jest dzisiaj, moim zdaniem, kluczową cechą i w przyszłości będzie jeszcze zdecydowanie bardziej istotna. Dlatego celem edukacji ma być stworzenie warunków, aby ludzie byli mobilni, czyli byli elastyczni i gotowi na zmiany – mówi Błażej Przybylski.

Organizatorem Międzynarodowej Konferencji Nauczycieli Praktyków jest Szkoła Podstawowa nr 13  im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie, która – podobnie jak bardzo wiele placówek edukacyjnych – korzysta z zewnętrznych doświadczeń. – Cieszymy się, że wraz z wieloma partnerami mogliśmy skupić uwagę naszych dzisiejszych gości na tematyce doświadczeń europejskich, które zostają przeniesione na grunt rzeczywistości polskiej szkoły. Jest to dla nas kluczowy element, który sami realizujemy w codziennej pracy w szkole z uczniami, stosując różnorodne metody, praktyki – mówi Dyrektor SP nr 13  w Częstochowie, Iwona Olszówka.

Z wypowiedzi uczestników konferencji można było wysnuć m.in. wniosek, że z doświadczeń innych krajów europejskich nie tylko możemy, ale powinniśmy czerpać. Honorowy patronat nad konferencją objęła Minister Edukacji Narodowej, Prezydent Miasta Częstochowy oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Krzysztof Rygalik

Array ( [headers] => Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => application/json; charset=UTF-8 [content-encoding] => gzip [date] => Sat, 24 Mar 2018 06:26:35 GMT [expires] => Sat, 24 Mar 2018 06:26:35 GMT [cache-control] => private, max-age=0 [x-content-type-options] => nosniff [x-frame-options] => SAMEORIGIN [x-xss-protection] => 1; mode=block [server] => GSE [alt-svc] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303432; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="42,41,39,35" ) ) [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "usageLimits", "reason": "dailyLimitExceeded", "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966", "extendedHelp": "https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } ], "code": 403, "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } } [response] => Array ( [code] => 403 [message] => Forbidden ) [cookies] => Array ( ) [filename] => [http_response] => WP_HTTP_Requests_Response Object ( [response:protected] => Requests_Response Object ( [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "usageLimits", "reason": "dailyLimitExceeded", "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966", "extendedHelp": "https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } ], "code": 403, "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } } [raw] => HTTP/1.1 403 Forbidden Vary: Origin Vary: X-Origin Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Content-Encoding: gzip Date: Sat, 24 Mar 2018 06:26:35 GMT Expires: Sat, 24 Mar 2018 06:26:35 GMT Cache-Control: private, max-age=0 X-Content-Type-Options: nosniff X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-XSS-Protection: 1; mode=block Server: GSE Alt-Svc: hq=":443"; ma=2592000; quic=51303432; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="42,41,39,35" Connection: close Transfer-Encoding: chunked { "error": { "errors": [ { "domain": "usageLimits", "reason": "dailyLimitExceeded", "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966", "extendedHelp": "https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } ], "code": 403, "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } } [headers] => Requests_Response_Headers Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => Array ( [0] => application/json; charset=UTF-8 ) [content-encoding] => Array ( [0] => gzip ) [date] => Array ( [0] => Sat, 24 Mar 2018 06:26:35 GMT ) [expires] => Array ( [0] => Sat, 24 Mar 2018 06:26:35 GMT ) [cache-control] => Array ( [0] => private, max-age=0 ) [x-content-type-options] => Array ( [0] => nosniff ) [x-frame-options] => Array ( [0] => SAMEORIGIN ) [x-xss-protection] => Array ( [0] => 1; mode=block ) [server] => Array ( [0] => GSE ) [alt-svc] => Array ( [0] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303432; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="42,41,39,35" ) ) ) [status_code] => 403 [protocol_version] => 1.1 [success] => [redirects] => 0 [url] => https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?type=video&part=snippet,id&maxResults=1&q=Kilka%20s%C5%82%C3%B3w%20o%20S%C5%82owie&key=AIzaSyAveVRgoN25LSeVfnE-On6iZhD8WNUd5TA [history] => Array ( ) [cookies] => Requests_Cookie_Jar Object ( [cookies:protected] => Array ( ) ) ) [filename:protected] => [data] => [headers] => [status] => ) )