Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Radomsku

W Radomsku odbyły się uroczystości upamiętniające 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Konstytucja ta była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją. W miejskich uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, powiatu, przedstawiciele środowisk kombatanckich, instytucji, partii politycznych, harcerze, nauczyciele i uczniowie radomszczańskich szkół, posłowie na Sejm RP Anna Milczanowska i Krzysztof Maciejewski oraz pozostali mieszkańcy miasta.

Uroczystości pod obeliskiem upamiętniającym 200. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja poprzedziła uroczysta Msza św. w Kolegiacie św. Lamberta. W intencji Ojczyzny i wszystkich rodzin Eucharystię sprawowali ks. Grzegorz Piec, koordynator ds. Nowej Ewangelizacji regionu radomszczańskiego oraz ks. Paweł Dzierzkowski, zastępca dyrektora częstochowskiej Caritas. Po jej zakończeniu uczestnicy nabożeństwa w asyście pocztów sztandarowych przemaszerowali pod obelisk, gdzie odbyły się centralne uroczystości. Wstępem do państwowej części obchodów było odczytanie przez aktorów Miejskiego Teatru Źródło preambuły Konstytucji 3 Maja, następnie głos zabrał prezydent miasta Radomska Jarosław Ferenc.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/05/Prezydent-Ferenc.mp3]

– mówił do zgromadzonych prezydent Ferenc.

Ostatnim akcentem uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów pod obeliskiem oraz odegranie przez orkiestrę uroczystego „Mazurka 3 Maja”.