Oblicza uzależnień

Od 22 marca na antenę Radia Fiat wraca cykl audycji „Oblicza uzależnień”. Poruszać w nim będziemy tematy dotyczące przeciwdziałaniu uzależnieniom od środków psychoaktywnych (takich jak alkohol, narkotyki, dopalacze), hazardu czy innych zagrażających współczesnemu człowiekowi uzależnieniach, a także przemocy w rodzinie. Będziemy mówić o problemach osób dotkniętych uzależnieniami oraz żyjących wśród osób uzależnionych. Przedstawimy najnowsze i najbardziej skuteczne metody pracy z osobami uzależnionymi. Naszymi gośćmi będą specjaliści z różnych dziedzin wiedzy: psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, a także osoby, które miały osobiste doświadczenia z uzależnieniami.
Audycje radiowe pod nazwą „Oblicza uzależnień”, sfinansowane przez Urząd Miasta Częstochowy, emitowane będą raz w tygodniu, w piątki o godz. 14.20, powtórka tego samego dnia o 19.15.
Gościem pierwszej audycji będzie Adrian Staroniek, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej.