„Obszary Wyobraźni – aspekt społeczny”- wernisaż w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II

1 kwietnia o godzinie 16:00 w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II rozpocznie się wernisaż pt. „Obszary Wyobraźni – aspekt społeczny”.
Autorami prezentowanych dzieł są dwaj młodzi częstochowscy artyści – Dominik Moryń oraz Aleksander Kubis.
Dwóch młodych twórców – Aleksander Kubis i Dominik Moryń. Dwa różne spojrzenia, dwa różne typy ekspresji, dwie różne techniki tworzenia. Łączy ich wspólna tematyka prac, a ponadto długoletnia przyjaźń. Dzieła, jakie prezentują młodzi częstochowscy artyści, skłaniają nas do refleksji nad zagubieniem człowieka we współczesnym świecie. Zagubienie to łączy się z problemem uzależnień, które w XXI wieku przybrały różną postać. Mamy więc do czynienia nie tylko z uzależnieniami „tradycyjnymi” – od alkoholu, papierosów czy narkotyków, ale również takimi, jakie niesie za sobą nowoczesna technologia: uzależnień od telefonu, komputera, czy mówiąc szerzej – internetu. Jednakże Moryń i Kubis nie oceniają jednoznacznie negatywnie wszystkich wytworów współczesności; mogą być one zarówno dobrze, jak i źle wykorzystywane. Mogą ułatwiać życie, ale z drugiej strony – można popaść w pułapkę, że nie będziemy w stanie sobie bez nich życia wyobrażać. Artyści za pomocą różnych środków wyrazu – jeden poprzez malarstwo, drugi poprzez grafikę, stawiają diagnozę kryzysowi współczesnego człowieka. Jest to człowiek rozdarty między tradycyjnymi wartościami, a pokusami postmodernizmu, człowiek pełen emocji, niepokojów, lęków i słabości. Człowiek niepotrafiący poradzić sobie bez gadżetów technologicznych. Ten „schizofrenik XXI w.” popada w różnego typu uzależniania, które są ucieczką od prawdziwej epidemii ponowoczesności. Tą epidemią jest alienacja społeczna, brak relacji z drugim człowiekiem, jednym słowem: samotność. Wstęp na wernisaż wolny. Wernisaż uświetni grą na klawiszach, młoda artystka – Zuzanna Kaczmarek.