„Obszary Wyobraźni – aspekt społeczny”- wernisaż w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II

1 kwietnia o godzinie 16:00 w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II rozpocznie się wernisaż pt. „Obszary Wyobraźni – aspekt społeczny”.
Autorami prezentowanych dzieł są dwaj młodzi częstochowscy artyści – Dominik Moryń oraz Aleksander Kubis.
Dwóch młodych twórców – Aleksander Kubis i Dominik Moryń. Dwa różne spojrzenia, dwa różne typy ekspresji, dwie różne techniki tworzenia. Łączy ich wspólna tematyka prac, a ponadto długoletnia przyjaźń. Dzieła, jakie prezentują młodzi częstochowscy artyści, skłaniają nas do refleksji nad zagubieniem człowieka we współczesnym świecie. Zagubienie to łączy się z problemem uzależnień, które w XXI wieku przybrały różną postać. Mamy więc do czynienia nie tylko z uzależnieniami „tradycyjnymi” – od alkoholu, papierosów czy narkotyków, ale również takimi, jakie niesie za sobą nowoczesna technologia: uzależnień od telefonu, komputera, czy mówiąc szerzej – internetu. Jednakże Moryń i Kubis nie oceniają jednoznacznie negatywnie wszystkich wytworów współczesności; mogą być one zarówno dobrze, jak i źle wykorzystywane. Mogą ułatwiać życie, ale z drugiej strony – można popaść w pułapkę, że nie będziemy w stanie sobie bez nich życia wyobrażać. Artyści za pomocą różnych środków wyrazu – jeden poprzez malarstwo, drugi poprzez grafikę, stawiają diagnozę kryzysowi współczesnego człowieka. Jest to człowiek rozdarty między tradycyjnymi wartościami, a pokusami postmodernizmu, człowiek pełen emocji, niepokojów, lęków i słabości. Człowiek niepotrafiący poradzić sobie bez gadżetów technologicznych. Ten „schizofrenik XXI w.” popada w różnego typu uzależniania, które są ucieczką od prawdziwej epidemii ponowoczesności. Tą epidemią jest alienacja społeczna, brak relacji z drugim człowiekiem, jednym słowem: samotność. Wstęp na wernisaż wolny. Wernisaż uświetni grą na klawiszach, młoda artystka – Zuzanna Kaczmarek.

Array ( [headers] => Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => application/json; charset=UTF-8 [content-encoding] => gzip [date] => Tue, 23 Jan 2018 03:32:50 GMT [expires] => Tue, 23 Jan 2018 03:32:50 GMT [cache-control] => private, max-age=0 [x-content-type-options] => nosniff [x-frame-options] => SAMEORIGIN [x-xss-protection] => 1; mode=block [server] => GSE [alt-svc] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303338; quic=51303337; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="41,39,38,37,35" ) ) [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "youtube.quota", "reason": "quotaExceeded", "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } ], "code": 403, "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } } [response] => Array ( [code] => 403 [message] => Forbidden ) [cookies] => Array ( ) [filename] => [http_response] => WP_HTTP_Requests_Response Object ( [response:protected] => Requests_Response Object ( [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "youtube.quota", "reason": "quotaExceeded", "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } ], "code": 403, "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } } [raw] => HTTP/1.1 403 Forbidden Vary: Origin Vary: X-Origin Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Content-Encoding: gzip Date: Tue, 23 Jan 2018 03:32:50 GMT Expires: Tue, 23 Jan 2018 03:32:50 GMT Cache-Control: private, max-age=0 X-Content-Type-Options: nosniff X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-XSS-Protection: 1; mode=block Server: GSE Alt-Svc: hq=":443"; ma=2592000; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303338; quic=51303337; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="41,39,38,37,35" Connection: close Transfer-Encoding: chunked { "error": { "errors": [ { "domain": "youtube.quota", "reason": "quotaExceeded", "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } ], "code": 403, "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } } [headers] => Requests_Response_Headers Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => Array ( [0] => application/json; charset=UTF-8 ) [content-encoding] => Array ( [0] => gzip ) [date] => Array ( [0] => Tue, 23 Jan 2018 03:32:50 GMT ) [expires] => Array ( [0] => Tue, 23 Jan 2018 03:32:50 GMT ) [cache-control] => Array ( [0] => private, max-age=0 ) [x-content-type-options] => Array ( [0] => nosniff ) [x-frame-options] => Array ( [0] => SAMEORIGIN ) [x-xss-protection] => Array ( [0] => 1; mode=block ) [server] => Array ( [0] => GSE ) [alt-svc] => Array ( [0] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303338; quic=51303337; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="41,39,38,37,35" ) ) ) [status_code] => 403 [protocol_version] => 1.1 [success] => [redirects] => 0 [url] => https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?type=video&part=snippet,id&maxResults=1&q=Kilka%20s%C5%82%C3%B3w%20o%20S%C5%82owie&key=AIzaSyAveVRgoN25LSeVfnE-On6iZhD8WNUd5TA [history] => Array ( ) [cookies] => Requests_Cookie_Jar Object ( [cookies:protected] => Array ( ) ) ) [filename:protected] => [data] => [headers] => [status] => ) )