Obwodnica Częstochowy – ostatnia prosta?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła 20 września trzy przetargi na dokończenie zadań związanych z oddaniem autostradowego fragmentu obwodnicy Częstochowy. Zadania mają objąć montaż barier, wykonanie oznakowań oraz ogrodzenie autostrady.

Wykonawcy będą mieli dwa miesiące na wykonanie prac od daty podpisania umowy z inwestorem. Jak mówi Marek Prusak z katowickiego oddziału GDDKiA, są to inwestycje niezbędne do oddania drogi:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/10/1_GDDKIA_18_10_2019.mp3]

Przetargi przeprowadzone zostały w trybie pełnoprawnym, a nie jak poprzednio z tzw. wolnej ręki. Wiąże się to z dłuższymi procedurami, a to niesie za sobą konsekwencje wydłużenia terminu udostępnienia drogi do użytku:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/10/2_GDDKIA_18_10_2019.mp3]

Ostateczny termin oddania odcinka zależy od tego, kiedy umowa z wykonawcami zostanie podpisana. GDDKiA w Katowicach ma nadzieję, że nastąpi to jeszcze w październiku.

BNO
Fot.: GDDKiA w Katowicach